Home About Browse Search
Svenska


Hjalmarson Vertovec, Romana, 2007. Enkel intravenös administrering av trimetoprim-sulfadiazin hos neonatala föl : farmakokinetik samt känslighet hos gramnegativa bakterier från föl med septikemi. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
142kB

Abstract

The retrospective part of this study evaluates the susceptibility patterns of bacteria isolated from blood in critically ill foals in Sweden. The most commonly obtained bacteria were Actinobacillus spp. (38 %) and Escherichia coli (27 %). Trimethoprim-sulphonamide (TMS) had good efficacy against most gram negative bacteria with the exception of Klebsiella spp. Among 17 Escherichia coli isolates 94 % were susceptible to trimethoprim-sulphonamide whereas all 24 isolates of Actinobacillus spp. were susceptible to the same substance. The efficacy against gram positive bacteria was more variable.

Two healthy foals (two and three days old) were given a single intravenous (iv) injection of trimethoprim (TMP) – sulphadiazine (SDZ) at a dosage of 2,5 mg TMP/kg bodyweight (bwt) and 12,5 mg SDZ /kg bwt. Blood samples were collected serially during a 24 hour period and plasma concentrations of TMP and SDZ were determined by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LCMSMS). The pharmacokinetic parameters of TMP and SDZ from the foals were compared to published data for adult horses. The pharmacokinetic properties of sulphadiazine were equal to those of adult horses with the exception of the area under the curve (AUC0-∞) and the mean residence time (MRT) for the three day old foal. These both values were slightly higher than those of adult horses. The pharmacokinetic parameters of TMP from the foals were also similar compared to earlier published values for adult horses. However, the two day old foal had a higher clearance (Cl) for TMP and therefore a lower half life (t1/2), AUC0-∞ and MRT. The results of the present study indicates that healthy neonatal foals have similar pharmacokinetics of TMP/SDZ as adult horses and it might therefore be possible to use the same dose regimens for foals as for adult horses. However, further studies of more foals are necessary to confirm the result of this pilot study.

,

I den retrospektiva delen av studien anlayserades data avseende resistensmönster för gramnegativa bakterier involverade i neonatal septikemi. Retrospektiva data från föl med neonatal septikemi behandlade vid Universitetsdjursjukhuset, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala visade att vanligast förekommande agens var Actinobacillus spp. (38 %) och Escherichia coli (27 %). För dessa var resistensen mot trimetoprim-sulfa (TMS) 0 % respektive 6 %. Av de grampositiva bakterierna var streptokocker vanligast och även om dessa uppvisade 40 % resistens mot TMS var samtliga isolat sensitiva för penicillin.
Två kliniskt friska föl injicerades intravenöst med en enkel dos Hippotrim® vet. (2,5 mg trimetoprim (TMP) + 12,5 mg sulfadiazine (SDZ) / kg kroppsvikt). Upprepad provtagning från respektive föl skedde under 24 timmar, vartefter koncentrationen av TMP och SDZ i plasma analyserades medelst liquid chromatography tandem mass spectrometry (LCMSMS). De farmakokinetiska parametrarna för fölen jämfördes med värden för vuxna hästar. För substansen sulfadiazine förelåg mycket god överrensstämmelse avseende fölens farmakokinetiska parametrar jämfört med gränsvärden för vuxna hästar och endast arean under kurvan (AUC0-∞) och mean residence time (MRT) för det tre dygn gamla fölet låg strax ovan gränsvärdena för adulter. Även avseende TMP överrensstämde flertalet parametrar från fölen med gränsvärden från vuxna hästar, men då det två dygn gamla fölet hade ett högre clearance (Cl) erhölls lägre halveringstid (t1/2), AUC0-∞ och MRT. Analyserade farmakologiska parametrar tyder på att föl fungerar som små vuxna hästar, vilket indikerar att samma dosering för TMP/SDZ skulle kunna användas vid behandling av såväl föl som adulta hästar. För att säkerställa resultatet av pilotstudien krävs dock ytterligare fördjupade studier.

Main title:Enkel intravenös administrering av trimetoprim-sulfadiazin hos neonatala föl
Subtitle:farmakokinetik samt känslighet hos gramnegativa bakterier från föl med septikemi
Authors:Hjalmarson Vertovec, Romana
Supervisor:Bröjer, Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:63
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:föl, trimetoprim, sulfadiazin, septikemi, farmakokinetik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8896
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8896
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 12:59
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 12:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics