Home About Browse Search
Svenska


Borg, Hanna, 2007. Traktkilars inverkan på hovens glukos- och laktatmetabolism. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The equine hoof is often manipulated in purpose to achieve a better stride or to reduce the weight on damaged tissue. The living tissue in the hoof can't store energy as glycogen and is therefore depending on a continuous supply of glucose for its energy production. The purpose of the study was to determine if wedging (i.e. elevating) the heel could influence the hooves glucose and lactate consumption/production.

Five standardbred horses were trained to trot on a treadmill without getting physical or mentally tired. Before the experiment started three catheters were placed in vena digitalis lateralis (digital vein), vena jugularis (jugular vein) and arteria temporalis superficialis (facial artery). The horses trotted for three periods each on the treadmill with a high heel wedge, a low heel wedge or with a standard horseshoe in a randomized order. Blood was, simultaneously, collected via the catheters before and after each period. The blood was analyzed with reference to glucose and lactate.

There was no significant difference in lactate or glucose as a result of exercising with heel wedges. However, the overall trend was that the lactate production increased with work while the glucose levels were reduced. A trend could also be seen in the glucose values in that the high heel wedge gave the largest reduction in glucose in the artery blood. It was relatively seen a smaller increase in the lactate levels in the hoof than in the rest of the body. The amount of exercise gave significant difference in lactate levels, i.e. the fact that the horses were running on the treadmill gave significance but which wedge they used made no difference. The lactate levels were at all sampling occasions significantly higher in digital venous blood than in blood from the jugular vein and the facial artery.

,

Hästens hov manipuleras ofta i avsikt att åstadkomma ett förbättrat steg och att
minska belastningen av skadad vävnad. Hovens levande vävnader kan inte lagra
socker i form av glykogen och är, liksom många andra kroppsvävnader, beroende
av en kontinuerlig glukostillförsel för sin energiproduktion. Målet med studien var
att se om en uppkilning av trakten påverkade hovens glukos och laktat
konsumtion/produktion i samband med arbete.
Fem stycken varmblodiga travare tränades till att trava på rullmatta utan att bli
fysiskt eller psykiskt trötta. Inför försöket lades permanentkatetrar i vena digitalis
lateralis (digitalven), vena jugularis (jugularven) och arteria temporalis
superficialis (facialisartär). I lottad ordning sprang hästarna i tre omgångar på
rullmattan med antingen en hög kil, en låg kil eller ingen kil alls. Före och efter
varje omgång togs blodprover simultant från permanentkatetrarna. Blodproverna
analyserades med avseende på glukos och laktat.
Ingen signifikant skillnad kunde ses i laktat eller glukosnivåer av att hästarna
sprang med traktkilar på rullmattan. På glukosvärdena sågs en trend, som var nära
att ge signifikans, i det att den höga kilen orsakade den största minskningen i det
arteriella blodets glukosnivå. Den övergripande totala trenden var att
laktatproduktionen ökade vid arbete på rullmattan medan glukosnivåerna
minskade. Relativt sett var det en mindre laktatökning i hoven än i övriga
kroppen. Att hästarna sprang på rullmattan medförde i sig en signifikant skillnad i
laktatnivåerna men vilken slags kil de hade på sig spelade ingen roll.
Laktatvärdena var i likhet med tidigare studier signifikant högre i hoven än i både
jugular och facialisartärblodet.

Main title:Traktkilars inverkan på hovens glukos- och laktatmetabolism
Authors:Borg, Hanna
Supervisor:Wattle, Ove
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:69
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hov, traktkil, glukos, laktat, metabolism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8899
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8899
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 13:17
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 13:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics