Home About Browse Search
Svenska


Voudinmäki, Mirja, 2007. Immunmedierad hemolytisk anemi hos hund : en retrospektiv studie. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
329kB

Abstract

Immune-mediated haemolytic anaemia (IMHA) is an immune-mediated
destruction of erythrocytes and is one of the most common haematological
diseases diagnosed in dogs. The haemolysis is a type II immunoreaction and is
initiated by IgG or IgM antibodies or complements.

This retrospective study includes 63 dogs suffering from primary IMHA. The
study was based on information from records from the Swedish University of
Agricultural Sciences, Department of Small Animal Clinical Sciences in Uppsala
and from the Animal Hospital in Strömsholm. The aim of the study was to
evaluate the progress of the disease, treatment and the prognostic factors in
different breeds, gender and age.

Following criteria were used for the dogs to be allowed in the study: the dogs
were diagnosed with anaemia, the anaemia was regenerative and
autoagglutination and/or spherocytes were seen in the blood.

About 50 % of the dogs in the study were diagnosed with IMHA within 2-6 years
of age. Wire-haired dachshund was remarkably one of the most common breeds in
this study together with Cocker and Springer spaniel. In the literature the most
well-defined breeds are Cocker spaniel and Springer spaniel. Paleness and
tiredness were the main symptoms and cortisone or cortisone and azathioprin in
combination were the two most used treatments. All the dogs were diagnosed to
have severe to mild anaemia. Twenty five percent of the dogs with severe anaemia
died within 6 days.

Forty-two percent of the dogs treated with cortisone and azathioprin and 36 % of
the dogs treated with cortisone alone survived within 6 days. The dogs that had a
severe anaemia and were given a blood transfusion had a decreased survival rate
compared to the dogs that weren't given any blood. This showed that blood
transfusions could be negative in the treatment of IMHA. Mortality in the study
was 56 %.

In conclusion the study showed that a number of negative factors could influence
on the survival in dogs with IMHA. Negative factors were severe anaemia,
thrombocytopenia, autoagglutination, blood transfusions or if the dog didn't show
any recovery in 6 days. To be able to treat these dogs more succesfully in the
future further studies are needed.

,

Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA) är en av de vanligaste hematologiska
sjukdomarna hos hund och sker till följd av en immunmedierad destruktion av
erytrocyter. Hemolysen är en typ II immunreaktion och initieras av IgG eller IgM
immunoglobulinerna (antikropparna) och/eller komplement.
I denna retrospektiva studie presenteras 63 stycken hundar med primär IMHA.
Studien har baserats på journaluppgifter från Universitetsdjursjukhuset i Uppsala
och Regiondjursjukhuset i Strömsholm. Syftet med projektet var att göra en
utvärdering av sjukdomsutveckling, behandling och prognos av IMHA i olika ras-
, kön- och åldersgrupper. Det kan i sin tur ge oss ökad förståelse för sjukdomen
och hur de olika behandlingarna påverkar hunden positivt och negativt.
Inklusionskriterierna för att ingå i studien var följande: hundar med en
diagnostiserad anemi, att anemin karaktäriseras som regenerativ samt förekomst
av autoagglutination och/eller sfärocyter i blodet.
Cirka 50 % av hundarna i studien insjuknade vid 2-6 års ålder. Utmärkande
beträffande raser var att strävhårig tax var så frekvent förekommande tillsammans
med cocker och springer spaniel, jämfört med litteraturen där Cocker spaniel och
Springer spaniel är de vanligast förekommande raserna. Bleka slemhinnor samt
trötthet var de två vanligast förekommande symtomen och kortison eller kortison i
kombination med azathioprin var de två mest använda behandlingarna. Samtliga
hundar delades in utifrån diagnosen grav till lindrig anemi. Av hundarna med
grav anemi överlevde 25 % inom en 6 dagars period. De hundar som behandlades
med kortison och azathioprin fick en överlevnad på 42 %, medan överlevnaden
hos de hundar som fick enbart kortison var 36 %. Av de hundar med grav och
kraftig anemi som fick blodtransfusion överlevde färre hundar, jämfört med de
hundar som inte fick blodtransfusion. Totala mortaliteten under hela studien var
56 %.
Sammanfattningsvis är de viktigaste negativa faktorerna grav anemi,
trombocytopeni, autoagglutination, blodtransfusioner och om hunden inte svarat
på behandlingen inom 6 dagar. Vidare studier krävs dock för att bland annat
kunna utvärdera optimal behandling av hundar med IMHA.

Main title:Immunmedierad hemolytisk anemi hos hund
Subtitle:en retrospektiv studie
Authors:Voudinmäki, Mirja
Supervisor:Hoppe, Astrid
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:29
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:IMHA, anemi, hemolytisk anemi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9062
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9062
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:23 Nov 2017 11:28
Metadata Last Modified:23 Nov 2017 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics