Home About Browse Search
Svenska


Malmsten, Jonas, 2007. Blood pressure in free-ranging gray wolves (Canis lupus) immobilized with tiletamine and zolazepam. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
687kB

Abstract

This study aims to evaluate blood pressure measurements in immobilized free-ranging gray wolves (Canis lupus) in Sweden. Eight immobilized wolves (five adults and three juveniles) were included in this study. All wolves were darted from a helicopter with darts containing 250 milligrams of tiletamine and 250 milligrams of zolazepam. Immobilized wolves that showed signs of arousal, recieved a supplemental intramuscular injection of medetomidine. Systolic and diastolic blood pressure was measured non-invasively with an oscillometric device (Memoprint®, MediVet, Babenhausen, Germany) designed for dogs and cats. Rectal temperature, heart rate and respiratory rate were also measured. The hypothesis is that the wolves develop hypertension as a result of helicopter pursuit and the drug used. Three wolves were normotensive, four wolves had a moderate diastolic hypertenstion at one or more measuring point, and one wolf had a severe diastolic hypertension together with a mild systolic hypertension. None of the wolves had a moderate or a severe systolic hypertension. In conclusion, the effect on blood pressure was not as severe as previously thought. It was also noted that wolves who recieved an injection of medetomidine had a better anesthesia. In addition to this, other reference values for blood pressure and heart rates for free-ranging gray wolves should be used in future studies.

,

Studien avsåg att utvärdera blodtrycket hos immobiliserade frilevande vargar
(Canis lupus) i Sverige. Hypotesen är att de sövda vargarna får hypertension av
helikopterjakten och tiletamin. Åtta vargar (fem vuxna och tre valpar) ingick i
studien. Vargarna sövdes från helikopter med bedövningspilar innehållande 250
mg tiletamin och 250 mg zolazepam, motsvarande 10,6 – 21,3 mg/kg. De vargar
som under sövningen uppvisade tecken på att vakna, fick en intramuskulär
injektion medetomidin motsvarande doser på 0,016 – 0,0625 mg/kg. Systoliskt
och diastoliskt blodtryck mättes icke-invasivt med en oscillometrisk apparat
(Memoprint, MedVet, Babenhausen, Tyskland). Rektaltemperatur, hjärtfrekvens
och andningsfrekvens mättes var femtonde minut, i direkt anslutning till
blodtrycksmätningen. Tre vargar var normotensiva, fyra hade måttlig diastolisk
hypertension vid ett eller flera mätningstillfällen, och en varg hade kraftig
diastolisk hypertension tillsammans med lindrig systolisk hypertension. Ingen av
vargarna hade måttlig eller kraftig systolisk hypertension vid mättillfällena. De
vargar som fick medetomidin under anestesin fick en blodtryckssänkning och en
lägre andningsfrekvens. Eftersom tidpunkt för första mätning varierade mellan
individerna, samt att den aldrig utfördes tidigare än 15 minuter efter pilskott, kan
en möjlig initial hypertension ha inträffat. En etablering av referensvärden för
blodtryck och hjärtfrekvens hos sövd frilevande varg är nödvändig i framtida
studier.

Main title:Blood pressure in free-ranging gray wolves (Canis lupus) immobilized with tiletamine and zolazepam
Authors:Malmsten, Jonas
Supervisor:Funkquist, Pia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:gray wolves, canis lupus, blood pressue, anesthesia, Scandinavian, immobilization, tiletamine, zolazepam
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9063
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9063
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Animal diseases
Language:English
Deposited On:23 Nov 2017 11:31
Metadata Last Modified:23 Nov 2017 11:31

Repository Staff Only: item control page