Home About Browse Search
Svenska


Kjellén, Anna, 2007. Cryptosporidium parvum infection in dairy calves in South Vietnam. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
933kB

Abstract

Infectious diarrhoea of neonatal calves is common worldwide. Several pathogens,
e.g. rotavirus and coronavirus, enterotoxigenic Eschericia coli bacteria and the
protozoan parasite Cryptosporidium parvum have the potential to cause diarrhoea
in calves. In this study, which was part of a larger project on calf diarrhoea in
South Vietnam, the occurrence of C. parvum in dairy calves was investigated.

One hundred and twenty faecal samples were collected from dairy calves in 4
state farms, each housing several hundred cows, and 35 household farms with 1-
100 cows in 6 districts between September and November 2006. Both diarrhoeic
and non-diarrhoeic calves, aged 1-60 days, were sampled. Fifty seven samples
were collected from state farms and 63 samples were collected from household
farms. Analyses were conducted by C. parvum antigen ELISA. The samples were
also used in a cooperating study to estimate the prevalence of rotavirus.

In total, 10 samples (8%) were positive for C. parvum, 3 of these were co-infected
with rotavirus. Forty five samples were from calves with diarrhoea. Four of them
were infected by C. parvum, and another 2 were co-infected with C. parvum and
rotavirus. Of the 75 samples collected from clinically healthy calves, 3 had C.
parvum only and 1 was co-infected with C. parvum and rotavirus.

Eight (80%) of the C. parvum positive samples were collected in state farms and
the remaining two were from household farms with 5-20 cows. The 3 samples that
were coinfected with C. parvum and rotavirus were from state farm calves. The
average occurrence of diarrhoea among the calves sampled in state farms was
54%, whereas 25% of calves sampled in household farms were diarrhoeic.

The results show that C. parvum and rotavirus are present among calves in South
Vietnam and might have clinical significance. They indicate that calves in large
sized state farms are infected by C. parvum to a higher extent than calves in
household farms, and also that calf diarrhoea is more common in the state farms.

,

Spädkalvsdiarré är vanligt över hela världen. Rotavirus, coronavirus, enterotoxisk
Eschericia coli och den encelliga parasiten Cryptosporidium parvum är
smittämnen som ofta orsakar diarré hos kalvar. I den här studien, som är en del av
ett större projekt rörande kalvdiarré i södra Vietnam, undersöktes förekomsten av
C. parvum hos kalvar i mjölkkobesättningar.
Under tidsperioden september-november 2006 insamlades i 6 distrikt 120
träckprover från mjölkraskalvar i 4 statsägda besättningar med vardera flera
hundra kor, och 35 småskaliga jordbruk med 1-100 kor. Kalvar som var 1-60
dagar gamla ingick i undersökningen och både kalvar med och utan diarré
provtogs. Femtiosju prover insamlades från statsägda besättningar och 63 från
småskaliga jordbruk. Proverna analyserades med avseende på förekomst av C.
parvum med antigen ELISA. Proverna användes även i en parallell studie för att
uppskatta prevalensen av rotavirus.
Totalt 10 prover (8 %) var positiva för C. parvum och 3 av dessa var
saminfekterade med rotavirus. Fyrtiofem prover kom från kalvar med diarré varav
4 var infekterade med C. parvum och ytterligare 2 var saminfekterade med C.
parvum och rotavirus. Av de 75 kliniskt friska kalvar som provtogs hade 3
stycken C. parvum-infektion och endast en kalv var saminfekterad med C. parvum
och rotavirus.
Åtta (80 %) av proverna som var positiva för C. parvum hade tagits på statsägda
besättningar och de resterande 2 kom från småskaliga jordbruk med 5-20 kor. De
3 prover som var saminfekterade med C. parvum och rotavirus var alla från
statsägda besättningar. Förekomsten av diarré hos provtagna kalvar var 54 % i
statsägda besättningar medan 25 % av kalvar i småskaliga jordbruk hade diarré
vid provtagningstillfället.
Resultaten visar att både C. parvum och rotavirus förekommer hos kalvar södra
Vietnam och kan vara av klinisk betydelse. Resultaten indikerar även att kalvar
från stora besättningar i större utsträckning är infekterade med C. parvum än
kalvar från småskaliga jordbruk samt att diarré är vanligare i statsägda
besättningar.

Main title:Cryptosporidium parvum infection in dairy calves in South Vietnam
Authors:Kjellén, Anna
Supervisor:Björkman, Camilla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:46
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:cryptosporidium parvum, neonatal diarrhoea, calf, Vietnam
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9076
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9076
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:23 Nov 2017 12:33
Metadata Last Modified:23 Nov 2017 12:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics