Home About Browse Search
Svenska


Persson, Sara, 2007. The mink (Mustela vison) as an indicator of environmental reproductive toxicology. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
359kB

Abstract

There is a substantial amount of chemicals in our environment and the exposure is continuous over time. It is generally unknown whether these pollutants synergistically or additatively affect human and environmental health. The reproductive system is known to be one of the most pollutant-sensitive physiological systems; therefore signs related to reproductive and developmental toxicity may be one of the earliest indications of environmental chemical impact. For instance, PCB and different oestrogenous substances at low doses are known to affect the reproductive system, in mink as well as in other species. The pollutants will sooner or later end up in streams, lakes and seas where they will bioaccumulate in fish and other aquatic species, making piscivorous animals like the mink highly exposed. Therefore, the mink is suitable as a sentinel species. Also, the general knowledge about mink and mink reproduction has been thoroughly studied since the mink has been kept in fur farms for over a hundred years. In this study, a set of parameters with emphasis on morphological reproductive parameters was analyzed post mortem on frozen/thawed material. The reproducibility of the parameters was assessed by repeated measurements in the same animal. Several of the parameters were found to be reproducible and robust enough to be used in future environmental monitoring.

,

Det finns en mycket stor mängd kemikalier i vår miljö och vardag, och de flesta
hamnar förr eller senare i vatten och ackumuleras och möjligtvis biomagnifieras i
fiskar och andra djur genom näringskedjan. På vilket sätt alla dessa kemikalier
sammantaget påverkar människor och djurs hälsa är ofullständigt känt.
Reproduktionssystemet har i ett flertal fall visat sig vara ett av de känsligaste
fysiologiska system vad gäller påverkan från kemikalier. Reproduktionsstörningar
är således många gånger det första tecknet på en förorenad miljö. Exempelvis
finns det studier som visar att ämnen som PCB och olika östrogena substanser i
låga doser kan påverka kroppens fortplantningssystem. Minken lever vattennära
och är högt upp i näringskedjan, vilket gör den till en potentiellt högexponerad
djurart och därför lämplig för att studera effekter på reproduktionssystemet av
kemikalier i miljön. Eftersom minken har varit farmad i många år är den
sammanlagda kunskapsbasen kring minkens biologi omfattande och
reproduktionssystemet är utförligt studerat. I den här studien utvärderades ett antal
parametrar, framför allt morfologiska reproduktionsparametrar, avseende vilka
som kan analyseras post mortem på fryst material samt hur reproducerbara
mätningarna är. Reproducerbarheten bedömdes genom att utföra upprepade
mätningar för en parameter på samma djur. Ett flertal av parametrarna visade sig
vara tillräckligt robusta för att användas i framtida miljöövervakning.

Main title:The mink (Mustela vison) as an indicator of environmental reproductive toxicology
Authors:Persson, Sara
Supervisor:Magnusson, Ulf
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:50
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:mink, reproduction, toxicology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9080
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9080
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:23 Nov 2017 12:41
Metadata Last Modified:23 Nov 2017 12:41

Repository Staff Only: item control page