Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Jennie, 2007. Tollarsjuka hos Nova Scotia Duck Tolling Retriever : en sjukdomsbeskrivning. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
143kB

Abstract

In the dog breed Nova Scotia Duck Tolling Retriever (NSDTR)
several dogs suffer from joint pain and possibly pain from the
muscles. This diffuse disease is called Immune-mediated Non-
Erosive Arthritis in Nova Scotia Duck Tolling Retriever.
The disease is most likely of autoimmune nature where the etiology
still is unknown. The musculoskeletal symptoms of stiffness and
shifting lameness are intermittently seen. Some dogs also have
dermatological changes and some dogs suffer from pain when
opening their mouth.

The study included 20 diseased and 20 healthy NSDTR. The purpose
was to describe immune-mediated arthritis in NSDTR based on
symptoms, results of analysis and effect of treatment.
Among the diseased dogs 65% had serum positive for antinuclear
antibodies by indirect immunofluorescense (IIF) ANA-test. All the
healthy dogs were ANA-negative. The fluorescence-pattern of the
ANA-test in the NSDTRs were variable and no connection between
symptoms, results of ANA-analysis and effect of treatment were
found. The high number of ANA-positive dogs suffering from the
disease and the high incidence of musculoskeletal symptoms may
confirm that immune mediated arthritis in NSDTR possibly could be
an SLE (Systemic Lupus Erythematosus)-related disease.
Hematology, biochemistry and urine analysis were generally normal
in both the diseased and the healthy dogs.
Radiological examination, analysis of synovia and post-mortem
examination indicates that immune-mediated non-erosive arthritis in
NSDTR is an immune-mediated non-erosive arthritis.

The dogs have been treated with NSAID and/or prednisolone.
Generally the effect of NSAID was insufficient in relieving the dogs
symptoms. Cortisone gave a much better initial effect though it was
difficult to evaluate the effects of cortisone in the long term.

In the future it would be interesting to examine joints and synovia
from a greater number of dogs suffering from the disease. Also
analysis of cytokines and genetic investigations are exiting tools in
order to get further information about immune-mediated non-erosive
arthritis in NSDTR.

,

Inom rasen Nova Scotia Duck Tolling Retriever drabbas vissa
hundar av ett diffust sjukdomstillstånd med smärta från leder och
eventuellt muskulatur, vilket ofta kallas för tollarsjuka.
Tollarsjuka har en misstänkt autoimmun karaktär där etiologin
fortfarande är okänd. Symtombilden som utgörs av vandrande hälta
och stelhet uppvisas intermittent. Några hundar har även
hudförändringar och problem med att öppna munnen.
Studien innefattar 20 stycken friska hundar av rasen Nova Scotia
Duck Tolling Retriever s.k. tollare och 20 stycken sjuka tollare
drabbade av misstänkt tollarsjuka. Syftet var att beskriva tollarsjuka
utifrån sjukdomsutveckling, provresultat och effekt av insatt
behandling.
Det immunologiska s.k. ANA-testet gav positivt utslag hos ca. 65 %
av tollarna drabbade av tollarsjuka medan alla friska hundarna var
negativa. Detta tillsammans med en symtombild framförallt
begränsad till rörelseorganen skulle kunna tala för att tollarsjuka är
en s.k. SLE-relaterad sjukdom. Fluorescensmönster som studerats
vid ANA-testen hos tollare varierar dock och kan ej kopplas till
symtombild, provsvar eller behandlingssvar.
Hematologi, klinisk kemiska blodparametrar samt urinanalyser är
generellt normala hos såväl sjuka som friska tollare.
Röntgenundersökning av smärtande leder samt sektionsfynd och
synovia från en hund indikerar att de tollarsjuka hundarna drabbas av
en immunmedierad non-erosiv artrit.
Hundarna har behandlats med NSAID och/eller kortison. Generellt
verkar responsen på NSAID vara dålig medan kortisonbehandling
ger en bättre effekt initialt.
Analys av IL-6 i serum visar ej skillnad mellan de friska och sjuka
hundarna. Fler studier krävs för att ytterligare utveckla diagnostiken
vid s.k. tollarsjuka.
I framtiden vore det intressant att studera leder och synovia från ett
större antal tollarsjuka hundar samt undersöka förekomst av
ytterligare cytokiner i blodet hos hundarna. Genetiska studier av
tollarrasen vore ytterligare ett intressant verktyg att tillgå för att bidra
till ökad kunskap kring sjukdomen.

Main title:Tollarsjuka hos Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Subtitle:en sjukdomsbeskrivning
Authors:Axelsson, Jennie
Supervisor:Hansson-Hamlin, Helene
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:27
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Nova Scotia Duck Tolling Retriever, tollarsjuka, autoimmunitet, ledsmärta, polyartrit
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9083
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9083
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:23 Nov 2017 12:52
Metadata Last Modified:23 Nov 2017 12:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics