Home About Browse Search
Svenska


Krook, Linnéa, 2007. Utsöndring av klamydia från kliniskt friska katter. SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
295kB

Abstract

Blood samples from 44 clinically healthy cats were analysed for the presence of antibodies to Chlamydophila felis. As we wanted to investigate if the antibody titre of clinically healthy cats correlates to shedding of chlamydia, conjunctival and vaginal or preputial swabs respectively, were taken and analysed with rtPCR (real-time polymerase chain reaction) for the presence of chlamydia DNA. Furthermore, to investigate possible epidemiological factors connected with asymptomatic cats infected with chlamydia and to see if there were any indications that chlamydiosis can cause reproductive problems, the owners of the cats were asked questions regarding this. Sixty-one per cent (27 of 44) of the cats were seropositive. Three of these (11 %) had the highest antibody titre (1:1600). One (33 %) of the cats with the highest antibodytitre was positive on PCR on the conjunctival swab. None of the cats were shedding chlamydia from genitalia. Eighteen (77 %) of the seropositive cats had been mated, and from those who had been at a cat show during the last year before the samples where taken, 60 % were seropositive. Twenty-one (78 %) of the seropositive cats were living together with six or more cats in the household, and 63 % were brought up in such a household. A correlation between a clinically healthy cat having the highest antibody titre and shedding of chlamydiae is possible but further investigations are required to verify a connection. If so, a blood sample could be helpful when analysing the risk of clinically healthy cats being contagious or not and perhaps in the need of treatment. In this study, no evidence of veneric transmission from asymptomatic seropositive cats was found. We did not find any relation between reproductive problems and asymptomatic cats with antibodies to chlamydia.

,

I denna studie tog vi blodprov för kontroll av halten antikroppar mot klamydia på
totalt 44 kliniskt friska katter som vi misstänkte kunde ha varit utsatta för
klamydiasmitta. För att se i vilken utsträckning som dessa katter utsöndrade
klamydia och om detta skulle kunna korreleras till antikroppshalten, tog vi även
svabbprov från ögon respektive genitalia. Blodproverna analyserades för
antikroppshalt med en ELISA (enzyme linked immunosorbent assay). För
detektion av klamydia (Chlamydophila felis) i svabbproverna användes rtPCR
(real-time polymerase chain reaction). Av de 44 kliniskt friska katterna hade tre
katter den högsta antikroppstitern (1:1600) och en av dessa tre katter utsöndrade
klamydia från ögonen. Ingen av de övriga katterna utsöndrade klamydia.
Resultatet tyder på att det är kliniskt friska katter med den högsta antikroppshalten
mot klamydia som är potentiella utsöndrare av klamydia. En vidare utredning
skulle dock behövas för att verifiera att korrelation föreligger. Ett sådant samband
skulle i olika situationer kunna användas i smittoriskvärdering av kliniskt friska
katter som man misstänker kan ha varit utsatta för klamydiasmitta. Ett exempel på
en sådan situation är en hankatt som inte uppvisar några symptom på
ögoninflammation eller snuva, men som skall användas inom avel. Någon
utsöndring från könsorganen påvisades inte i denna studie, men den nära
kontakten medför risk för smittöverföring när två katter parar sig.
Genom att ta ett blodprov från en kliniskt frisk katt som man misstänker kan ha
utsatts för klamydiasmitta och fastställa vilken antikroppshalt katten har, får man
en första information om huruvida katten är möjlig utsöndrare av klamydia eller ej
Om katten har en hög antikroppstiter (1:1600) bör man vidare utvärdera vilken
situation katten befinner sig i och vad provsvaret har för betydelse för katten själv
och för omgivningen. Till detta bör man väga in potentiella smittvägar som kan
kopplas till katten i fråga. Detta ger sammantaget en god bakgrund till om fler
prover behöver tas från den aktuella katten, om fler katter i dess omgivning
behöver provtas och om behandling bör sättas in.
I vår studie kunde vi inte påvisa någon koppling mellan kliniskt friska katter med
antikroppar mot klamydia och reproduktionsstörningar. Mer undersökning på
området behövs.

Main title:Utsöndring av klamydia från kliniskt friska katter
Authors:Krook, Linnéa
Supervisor:Ström Holst, Bodil
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:34
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:katt, klamydia, ögoninflammation, konjunktivit, Chlamydia, Chlamydophila felis, Chlamydia psittaci, Chlamydios
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9085
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9085
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:23 Nov 2017 13:19
Metadata Last Modified:23 Nov 2017 13:19

Repository Staff Only: item control page