Home About Browse Search
Svenska


Ivarsson, Ann-Sofi, 2007. En inventering av hälsoläget hos amerikansk bison (Bison bison bison) : i svenska besättningar. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

American bison (Bison bison bison) is a new species in Sweden and was
introduced in the year 2000. In this study the result of an interview and a field
investigation is presented. The aim was to investigate the health and parasite
status in Swedish bison herds. The most common reason to begin with bison
breeding was meat production and/or sale of breeding animals and tourism. The
Swedish breeder's experience of bison is that they in general are healthy. The
faeces samples in six of seven stocks showed in low levels of parasites. Scissors
claws were seen in almost all stocks but the owners hadn't noticed any problem
with it; whether this is a problem that is more common in some individual is
something that should be considered regarding bison breeding in Sweden. Several
cases of malignant catarrhal fever (MCF) are described in the literature and it
have been seen that both mortality and sensitivity in bison is much higher than in
cattle. Therefore it's very important that the owners of bison are informed of the
risk of keeping bison and sheep together. From literature studies it appears that
bison are susceptible to most of the infectious diseases that affect cattle.

,

Amerikansk bison (Bison bison bison) är en ny art i Sverige som introducerades år
2000. I arbetet redovisas resultaten av intervjuer och enkätundersökningar vars
syfte var att undersöka hälsoläge och parasitstatus i de svenska besättningarna.
Studiebesök genomfördes hos sju uppfödare. I enkäten svarade sex av sju uppfödare
att anledningen till att de håller bison är köttproduktion och/eller försäljning
av avelsdjur samt turism. Bison upplevs generellt som mycket friska av sina uppfödare
i Sverige. Det framkom dock att det inträffade perioder med diarréer i alla
besättningar då flertalet djur var drabbade. Detta kunde i de flesta fall avhjälpas
med foderkorrigering uppgav djurägarna. Träckprovsundersökningarna genomfördes
i sex av sju besättningar och visade generellt på låg förekomst av parasiter.
Saxklövar förekom i så gott som alla besättningar men djurägarna hade inte noterat
några problem orsakade av detta. Huruvida detta är ett problem som är vanligare
hos vissa individer är något som bör tas i beaktande i den fortsatta bisonaveln
i Sverige.
I litteraturen beskrivs ett flertal fall av elakartad katarral feber orsakat av Ovint
herpes virus - 2 (OHV – 2). Det har visat sig att både mortaliteten och känsligheten
hos bison är större än hos nötkreatur. Det är därför av stor vikt att hålla bison
separerade från får. I de studier som har utförts om sjukdomar på amerikansk bison
framgår det att de kan drabbas av nötkreaturens infektionssjukdomar och vice
versa.
Arbetet ger även en översikt över införsel, hållande och slakt av bison i Sverige.
Vid införsel gäller Jordbruksverkets regler för nötkreatur. Naturvårdsverket anger
villkor för hållandet av bison och hägntillstånd utfärdas av länsstyrelsen. För att
hålla bison i Sverige har det i en kammarrättsdom fastslagits att de ska hållas inhägnade
och att Naturvårdsverket i samråd med Jordbruksverket föreskriver villkoren.
Enligt djurskyddsmyndigheten bör utrymmeskraven och tillgång till regn
och vindskydd styras av föreskriften om djurhållning i djurparker mm. Avlivning
sker med kulvapen och de slaktas som nötkreatur.

Main title:En inventering av hälsoläget hos amerikansk bison (Bison bison bison)
Subtitle:i svenska besättningar
Authors:Ivarsson, Ann-Sofi
Supervisor:Alenius, Stefan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:41
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:amerikansk bison, bison bison bison, hälsostatus, parasitstatus, uppfödning, saxklövar, elakartad katarral feber, infektionssjukdomar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9086
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9086
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:23 Nov 2017 13:24
Metadata Last Modified:23 Nov 2017 13:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics