Home About Browse Search
Svenska


Tjernström, Cicci, 2007. Ultraljud som diagnostiskt hjälpmedel vid subklinisk mastit hos ko. SLU, Dept. of Clinical Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This study was performed to investigate the possibility to use ultrasonography as a diagnostic tool for sub-clinical mastitis in dairy cows. Five cows with high cell counts, and four cows with low cell counts were selected as cases and controls, respectively, and their udders examined with ultrasound during a 5 week period. The image of the udders of cows with high cell counts exhibited small, hyper-echoic, rounded foci, approximately 1 cm in diameter, near the milk cisterns and the base of the teats. These changes were not found consistently in all cows with high cell count, however. Ultrasonography may be a valuable complementary tool in the diagnosis of sub-clinical mastitis in dairy cow, but more cases need to be monitored before its full value can be ascertained.

,

För att undersöka möjligheten att använda ultraljud som hjälpmedel för att ställa
diagnos vid subklinisk mastit hos kor undersöktes ett antal kor på Kungsängens
gård i Uppsala med ultraljud. Kor med höga celltal och utan andra symtom valdes
ut som försöksgrupp. Som kontrollgrupp valdes 4 kor med låga celltal.
Försökskornas och kontrollgruppens juver ultraljudsundersöktes vid 5 respektive
3 tillfällen under en 5 veckorsperiod.
På ultraljudsbilden hos de kor som hade höga celltal sågs små, ca 1 cm i diameter,
ibland konfluerande hyperekoiska foci, i närheten av spenbasen och
mjölkcisternen. Förändringarna sågs dock inte på alla kor med höga celltal och
bilden förändrades något över tiden. Inga hyperekoiska foci var synliga vid något
tillfälle hos kontrollgruppen.
Ultraljud kan ha en framtida, kompletterande funktion inom mastitdiagnostiken
men fler fall måste undersökas för att fastställa det diagnostiska värdet innan det
tas i allmänt bruk.

Main title:Ultraljud som diagnostiskt hjälpmedel vid subklinisk mastit hos ko
Authors:Tjernström, Cicci
Supervisor:Ekman, Torkel
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:12
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:juver, ultraljud, subklinisk, mastit, mjölko
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9096
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9096
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7042 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Nov 2017 07:50
Metadata Last Modified:24 Nov 2017 07:50

Repository Staff Only: item control page