Home About Browse Search
Svenska


Franzen, Anna, 2007. Blood pressure in the Cavalier King Charles spaniel. SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
132kB

Abstract

Blodtryck kontrollerar blodflöde till kroppens organ och dess bibehållande är därför en av kroppens viktigaste funktioner. Blodtryck är ett resultat av hjärtminutvolym och total perifer resistens. Vid mitralisendokardos sker en förlust av slagvolym, och därmed hjärtminutvolym, för vilket kompensatoriska mekanismer sätts in. Veterinary Blood Pressure Society rekommenderar regelbunden kontroll av blodtryck hos hundar med hjärtsjukdom men trots detta utförs kontroller sällan. Cavalier king charles spaniel rasen har en hög prevalens av mitralisendokardos och syftet med studien var att dels beräkna referensvärden för normalt blodtryck, dels undersöka effekten på blodtrycket av ökande mitralisinsufficiens.

Totalt undersöktes 57 hundar i studien genom auskultation och gradering av eventuella blåsljud samt blodtrycksmätning med en oscillometrisk metod. Undersökningen utfördes i en stressfri hemmiljö men trots detta exkluderades sju hundar på grund av för höga stress nivåer.
För beräknande av referensvärden undersöktes 29 hundar utan blåsljud. Medelvärden  två standarddeviationer användes som referensvärden och gav ett normalt systoliskt blodtryck på 126  18 mmHg, diastoliskt blodtryck på 76  18 mmHg och en hjärtfrekvens på 101  36 slag/min.
För att undersöka effekten av ökande mitralisinsufficiens på systoliskt och diastoliskt blodtryck undersöktes 31 hundar som delades in i fyra grupper beroende på grad av blåsljud. En signifikant stegring av systoliskt blodtryck konstaterades vid ökande läckage i mitralisklaffen. Det systoliska trycket ökade inte till sådan grad att hypertension uppkom. Systoliskt blodtryck är den mest variabla blodtrycksparametern och påverkas även av ålder, kön och temperament så dessa faktorer togs hänsyn till vid bedömning av resultaten. Det diastoliska blodtrycket påverkades inte signifikant av ökande läckage. Hjärtfrekvens ökade också signifikant med ökad insufficiens vilket överensstämmer väl med resultat från tidigare studier.

Studien konstaterar att det sker en påverkan på framför allt systoliskt blodtryck vid progression av mitralisendokardos men inte till sådan grad att hypertension uppkommer. Ytterligare studier bör göras för att undersöka effekten på blodtryck under pågående hjärtsvikt samt under långtidsbehandling då blodtryckssänkande läkemedel används. Beräknade referensvärden underlättar tolkning av blodtrycksresultat från cavalier king charles spaniel.

,

Blodtryck kontrollerar blodflöde till kroppens organ och dess bibehållande är därför
en av kroppens viktigaste funktioner. Blodtryck är ett resultat av hjärtminutvolym och
total perifer resistens. Vid mitralisendokardos sker en förlust av slagvolym, och
därmed hjärtminutvolym, för vilket kompensatoriska mekanismer sätts in. Veterinary
Blood Pressure Society rekommenderar regelbunden kontroll av blodtryck hos
hundar med hjärtsjukdom men trots detta utförs kontroller sällan. Cavalier king
charles spaniel rasen har en hög prevalens av mitralisendokardos och syftet med
studien var att dels beräkna referensvärden för normalt blodtryck, dels undersöka
effekten på blodtrycket av ökande mitralisinsufficiens.
Totalt undersöktes 57 hundar i studien genom auskultation och gradering av
eventuella blåsljud samt blodtrycksmätning med en oscillometrisk metod.
Undersökningen utfördes i en stressfri hemmiljö men trots detta exkluderades sju
hundar på grund av för höga stress nivåer.
För beräknande av referensvärden undersöktes 29 hundar utan blåsljud. Medelvärden
± två standarddeviationer användes som referensvärden och gav ett normalt systoliskt
blodtryck på 126 ± 18 mmHg, diastoliskt blodtryck på 76 ± 18 mmHg och en
hjärtfrekvens på 101 ± 36 slag/min.
För att undersöka effekten av ökande mitralisinsufficiens på systoliskt och diastoliskt
blodtryck undersöktes 31 hundar som delades in i fyra grupper beroende på grad av
blåsljud. En signifikant stegring av systoliskt blodtryck konstaterades vid ökande
läckage i mitralisklaffen. Det systoliska trycket ökade inte till sådan grad att
hypertension uppkom. Systoliskt blodtryck är den mest variabla
blodtrycksparametern och påverkas även av ålder, kön och temperament så dessa
faktorer togs hänsyn till vid bedömning av resultaten. Det diastoliska blodtrycket
påverkades inte signifikant av ökande läckage. Hjärtfrekvens ökade också signifikant
med ökad insufficiens vilket överensstämmer väl med resultat från tidigare studier.
Studien konstaterar att det sker en påverkan på framför allt systoliskt blodtryck vid
progression av mitralisendokardos men inte till sådan grad att hypertension
uppkommer. Ytterligare studier bör göras för att undersöka effekten på blodtryck
under pågående hjärtsvikt samt under långtidsbehandling då blodtryckssänkande
läkemedel används. Beräknade referensvärden underlättar tolkning av
blodtrycksresultat från cavalier king charles spaniel.

Main title:Blood pressure in the Cavalier King Charles spaniel
Authors:Franzen, Anna
Supervisor:Kvart, Clarence
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:3
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:blood pressure, cavalier, spaniel, dog, endocardosis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9101
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9101
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7039 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:24 Nov 2017 09:07
Metadata Last Modified:24 Nov 2017 09:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics