Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Mia, 2017. Kartläggning av ogräsflora i odling av grön sparris : förslag till verktyg för analys, beslut, åtgärd och uppföljning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sparrisodlingen i Sverige växer, men ur ett internationellt perspektiv är produktiviteten låg. Tillväxt Trädgård har därför startat ett projekt i syfte att samla kunskap och öka kunskapsnivån om sparrisodling för att därigenom öka produktivitet och lönsamhet. Ett område som valts ut i projektet är ogräsregleringen.
Arbetet har undersökt ogräsflora och ogräsförekomst hos odlarna samt hur ogräsregleringen görs idag. Ogräset har också räknats i fält hos en av odlarna. Syftet var att ta fram ett verktyg baserat på odlarnas erfarenheter och litteratur. Verktyget tar hänsyn till sparrisens utvecklingsstadium och ogräset biologi. Hela cykeln från bevakning och beslut till åtgärd och uppföljning omfattas i enlighet med Integrerat Växtskydd.
En telefonintervju genomfördes med odlarna i projektets referensgrupp. Bland annuellerna orsakade nattskatta, svinmålla och våtarv störst problem och bland perennerna kvickrot, åkerfräken och åkertistel. Vid fältbesök hos en av odlarna kartlades ogräsfloran. Ogräsförekomsten var betydligt större i raden än mellan raderna och fältet med tvååriga sparrisplantor hade fler ogräsplantor än det nyplanterade fältet.
Slutsatsen är att ogräs är en stor utmaning för sparrisodlaren eftersom både genomförbara mekaniska åtgärder och tillgång på kemiska bekämpningsmedel är begränsade. Det är viktigt att rätt åtgärd genomförs vid rätt tidpunkt och med det följer vikten av en process som täcker dokumentation och uppföljning.

,

The Swedish asparagus production is increasing, but internationally the productivity is poor. Tillväxt Trädgård has initiated a project aiming to increase the knowledge about asparagus cultivation to improve productivity as well as profitability. Weed control is one subject covered in the project.
This study has investigated weed flora and weed occurrence at the growers of the project. Their weed control including the process for decision making and follow up has been mapped. Weeds have been counted in the field in one location. The aim of the study was to develop a tool based on experience and literature. The tool is considering the development status of the asparagus and the biology of the weed. It is covering the process from control and decision to action and follow up in accordance with IPM.
Telephone interviews with the growers were carried out. Black nightshade, fat-hen and chickweed were considered the biggest challenge among the annuals and quack grass, field horsetail and creeping thistle were the worst perennials. The weed was mapped in one field. The amount of weed was considerably bigger in the asparagus row than in between rows. The 2-year old cultivation had more weed the 1-year old.
The conclusion is that the weed is a major issue for the asparagus grower since both the range of mechanical measures and number of herbicides are limited. Timing and taking the correct action is important. A set process including documentation and follow up is consequently crucial.

Main title:Kartläggning av ogräsflora i odling av grön sparris
Subtitle:förslag till verktyg för analys, beslut, åtgärd och uppföljning
Authors:Andersson, Mia
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Nilsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:sparris, asparagus officinalis, ogräs, integrerat växtskydd, IPM
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7699
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7699
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 05:56
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics