Home About Browse Search
Svenska


Fällman, Jenny, 2017. Förekomst av Giardia intestinalis i svenska dikobesättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
658kB

Abstract

Giardia är encelliga parasiter, så kallade protozoer. Släktet Giardia omfattar flera arter varav en,
Giardia intestinalis (synonymer: Giardia duodenalis och Giardia lamblia), infekterar magtarmkanalen
och kan orsaka sjukdom hos djur och människor. Många infektioner förlöper helt
symtomfritt både hos djur och människor men dessa individer kan ändå sprida smittan vidare.
Vanliga symtom vid infektioner hos människa är diarré, buksmärta, magkramper, trötthet och
viktminskning. Hos vuxna nötkreatur och kalvar har endast lös avföring kunnat kopplas till
giardiasis men det finns även undersökningar som inte hittat några samband mellan lös avföring
och infektion. Parasiten smittar fekalt-oralt via cystor som utsöndras med avföringen. Vanliga
smittvägar är direktsmitta, vatten och när det gäller människor till en mindre del livsmedel.
Syftet med studien var att undersöka prevalensen av G. intestinalis hos kalvar i svenska
dikobesättningar samt att undersöka om det fanns något samband mellan andelen smittade djur
och deras ålder.
277 avföringsprover samlades in från 24 dikobesättningar i 2 områden i Sverige. Alla djur i
undersökningen var under 3 månader vid provtagningen. En översiktlig klinisk undersökning
gjordes av varje individ. Proverna koncentrerades, kylförvarades och undersöktes sedan med
flourescensmikroskopering. Den yngsta positiva individen var bara 1 dygn gammal. Prevalensen
var 38,3 % (CI 95 % 32,6 – 43,9 %) och det fanns ett samband mellan ålder och andelen
infekterade djur. Störst andel infekterade djur fanns i den 7e till 9e levnadsveckan. Det fanns
också ett samband mellan kalvens kön och infektion. Fler tjurkalvar var infekterade än
kvigkalvar. Kvantifiering av antalet utsöndrade cystor tyder på förekomst av ”superspridare”.

,

Giardia intestinalis (synonyms: Giardia duodenalis and Giardia lamblia) is a microscopic, single
cell, intestinal parasite that infects humans and animals. Common clinical signs in humans
include diarrhea, abdominal pain, abdominal cramps, fatigue and weight loss. In cattle, the only
symptom associated with infection is loose stool but there are also publications that contradict
those findings. However, it is quite common for both humans and animals to be infected and have
no signs of illness. These individuals can still transmit the parasite to others and contaminate the
environment. The parasite is transmitted as cysts via the fecal-oral route, either by individual-toindividual
contact or by ingestion of contaminated food or water. Animals also contract the
infection from their environment and their herd/pack-members through oral contact with fur, soil,
plants, beddings, fecal matter stuck to tools and stable interior etc.
A study was conducted to investigate the prevalence of Giardia intestinalis in beef calves in
Swedish suckler herds. I further aimed to investigate if any significant correlation could be found
between the age of the infected animal and the percentage of infected animals.
277 faecal samples were collected from 24 beef suckler herds in two different regions in Sweden.
The animals were all under 3 months old at the time of sample collection. A brief, clinical
examination was performed on every individual. The samples were concentrated, stored and later
examined with fluorescence microscopy. The youngest positive calf sampled was only 1 day old.
The prevalence was 38,3 %, (CI 95% 32,6 – 43,9%) and there was a correlation between age and
percentage of positive animals. The animals between 7 and 9 weeks of age had the highest
infection rate. There was also a correlation between gender and infection by Giardia intestinalis.
The bull calves were more frequently infected than the heifers. Quantification of excreted cysts
per gram of faecal matter implies the existence of super shedders

Main title:Förekomst av Giardia intestinalis i svenska dikobesättningar
Authors:Fällman, Jenny
Supervisor:Björkman, Camilla
Examiner:Tråven, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:69
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Giardia, dikor, kalv, parasit, protist, superspridare, ålder, strandbete, zoonos, livsmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7564
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7564
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2017 07:24
Metadata Last Modified:06 Oct 2017 07:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics