Home About Browse Search
Svenska


Bodelius, Stina, 2010. Genusperspektiv på stadsplanering : en analys utifrån regeringens allmänna jämställdhetsmål. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
27MB

Abstract

Möjligheterna till att uppnå ett jämställt samhälle är beroende av våra fysiska miljöer. Utformningen av transportsystemet, användningen av rum och representationer i staden är alla en produkt av hur vi upplever samhället och hur vi väljer att återskapa det. Genom att titta på stadens uppbyggnad kan vi se de mönster och maktstrukturer som påverkar möjligheten till jämställdhet. Vi kan också försöka skapa de verktyg som behövs för att uppnå det. Denna uppsats är en analys av hur regeringens allmänna jämställdhetspolitiska mål kan sättas i relation till stadsplanering. Jämställdhetsmålen innebär kortfattat att kvinnor och män ska ha lika makt och möjlighet till beslutsfattande, jämställd ekonomi, jämn fördelning av hushållsarbetet, och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Stadsplaneringens påverkan på jämställdheten har i huvudsak att göra med att man delar upp staden i motsatspar såsom privat och offentligt, kvinnligt och manligt, offer och förövare. Genom använda ett genusperspektiv för luckra upp dessa begrepp har vi möjligheten att synliggöra kvinnors erfarenheter och närma oss jämställdhetsmålen.

Main title:Genusperspektiv på stadsplanering
Subtitle:en analys utifrån regeringens allmänna jämställdhetsmål
Authors:Bodelius, Stina
Supervisor:Larsson, Marie
Examiner:Bucht, Eivor
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:planering, kön, genus, genusperspektiv, jämställdhet, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-213
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-213
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2010 07:11
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics