Home About Browse Search
Svenska


Stafström, Åsa, 2006. Hypoadrenokorticism hos storpudel. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
217kB

Abstract

Hypoadrenocorticism (Addison´s disease) results from insufficient production of glucocorticoid and mineralcorticoid hormones from the adrenal glands. The disease is often difficult to diagnose in an early stage because of the multitude of associated vague clinical signs. The standard poodle is one breed presupposed to be at higher risk of developing the disease. The purpose of this study was to give a review of canine hypoadrenocorticism as described in literature, and to characterise Addison´s disease in a population of standard poodles in Sweden. Statistics on incidenceproportions by breed for hypoadrenocorticism from the database of the Swedish insurance company Agria are presented. Data on 57 standard poodles with hypoadrenocorticism were also collected from Agria and summarized. Medical records of 22 standard poodles diagnosed with hypo-adrenocorticism from four different animal hospitals were analysed. Signs of the disease in the history, clinical findings and clinical pathology at the time of diagnosis were summarized. According to the statistics from Agria the standard poodle has a higher risk to fall ill with hypoadrenocorticism than other breeds. Average incidenceproportion for hypoadrenocorticism over a seven-year period was 0.42 % for the standard poodle, in comparison to 0.03 % for all breeds. Gender distribution was equally divided in both the Agria- and the retrospective case-study. Age at the time of diagnosis was slightly lower in the retrospective case-study compared to what is described in literature. The findings in this study suggests that standard poodles have a higher risk of developing hypo-adrenocorticism. Signalment, symptoms and clinical findings in the retrospective case study corresponds relatively well to what is described in literature. There is, however, a slight difference in gender distribution and occurrence of some symptoms.

,

Hypoadrenokorticism eller Addisons sjukdom beror på otillräcklig produktion av glukokortikoida och mineralkortikoida hormoner från binjurarna. Det är en sjukdom som kan vara svår att upptäcka tidigt på grund av många olika och diffusa symtom. Storpudel är en ras med förmodat högre risk att drabbas av sjukdomen. Syftet med studien var att göra en litteraturstudie av sjukdomen hypoadrenokorticism hos hund, samt att beskriva sjukdomen hos en grupp stor-pudlar i Sverige. Från Försäkringsbolaget Agrias försäkringsdatabas presenteras statistik över incidensmått per ras för hypoadrenokorticism. Från Försäkrings-bolaget Agrias databas har även uppgifter om 57 storpudlar med diagnosen hypoadrenokorticism insamlats och sammanställts. Journaluppgifter om 22 storpudlar med hypoadrenokorticism har insamlats från fyra olika djursjukhus. Därifrån har symtom enligt anamnes, kliniska fynd och klinisk patologi vid tidpunkten för diagnos sammanställts. Enligt statistik från Försäkringsbolaget Agrias databas är risken att insjukna i hypoadrenokorticism högre för storpudel än för andra raser i Sverige. Genomsnittlig sjukdomsincidens under en sjuårsperiod var 0.42 % för storpudel, att jämföras med 0.03 % för alla raser tillsammans. Könsfördelningen var jämn i både Agriastudien och journalstudien. Ålder vid diagnosställande var något lägre i journalstudien än vad som är beskrivet i litteraturen. Fynden i denna studie talar för en ökad risk för storpudel att insjukna i sjukdomen hypoadrenokorticism. Signalement, symtom och kliniska fynd från journalstudien stämmer i det stora hela överens med vad som beskrivs i litteraturen. Dock ses en viss skillnad vad gäller könsfördelning samt förekomsten av vissa symtom.

Main title:Hypoadrenokorticism hos storpudel
Authors:Stafström, Åsa
Supervisor:Lilliehöök, Inger
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:30
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:hypoadrenokorticism, Addisons sjukdom, hund, storpudel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7345
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7345
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 10:12
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 10:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics