Home About Browse Search
Svenska


Löthman, Johanna, 2006. Effekt av huvudets position på avståndet mellan tornutskotten i thoracolumbalregionen på häst. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Back problems are well noticed in horses, especially in horses used for riding. Kissing spines (impingement of the dorsal spinous processes) are often found at radiographic examinations of the thoracic spine. Kissing spines is a radiological diagnosis, indicating that parts of at least two adjacent dorsal spinous processes are in contact with each other. It is not uncommon that horses without clinical signs of back problems have some degree of kissing spines. It is therefore not sufficient with a radiographic examination to say that the cause of pain is kissing spines. If local anesthesia in the kissing spine region decreases the pain, the clinical relevance is strengthened. Kissing spines is in most cases seen in the saddle region.
The cause of kissing spines is not understood, but associations with anatomy (short back) and use (show jumping) have been found. If kissing spines is a primary cause of pain or just a sign of a poor back function is not clear.

The aim of this study was to find out if the interspinal spaces in the thoracolumbal region was influenced by the position of the head. It is not known if the interspinal spaces change with the position of the head, but theories on the importance of the position of the head and the attitude of the horse during work in the etiology and treatment of kissing spines have been proposed.
The dorsal spinous processes in the region T5 – L2 of fourteen horses underwent radiographic examination. Radiographs were taken with the horse nose held 10 – 30 cm above the floor and with the head held 185 – 200 cm above the floor. The interspinal spaces were indicated according to their anatomical localisation in relation to the anticlinal vertebrae. All of the interspinal spaces were measured and the width of the interspinal spaces when the head was held low was compared to the width when the head was held high.

The results showed with statistical significance that the mean distance of the interspinal spaces was wider (15,0 mm) when the head was held low then when it was held high (12,7 mm). Nearly all of this difference was located in the cranial part of the examined area. The most caudal interspinal space that was significantly influenced by the position of the head was two interspinous spaces cranial to the anticlinal vertebrae. Different studies show that kissing spines is most commonly seen in the saddle region. It was concluded that the position of the head did not seem to influence the distances of the interspinal spaces in the region where most cases of kissing spines are found.

,

Ryggproblem är i dag ett uppmärksammat område hos hästar, framförallt på ridhästar. Vid
röntgen av bröstryggen hittas ibland kissing spines. Kissing spines är en radiologisk diagnos
och innebär att delar av två eller flera tornutskott i lateral projektion ser ut att vidröra
varandra. Det är inte ovanligt att även hästar utan symtom på ryggproblem radiologiskt har
någon grad av kissing spines. Det är därför oftast inte tillräckligt med en radiologisk
undersökning för att säga om hästens problem orsakas av kissing spines. Om man genom
lokalbedövning i de med hjälp av röntgen identifierade förändrade mellanrummen, kan få bort
smärtan anses det styrka fyndens kliniska betydelsen. Kissing spines är vanligast i
sadelregionen (T10 – T18).
Vad som orsakar kissing spines är inte klarlagt. Hästar med viss anatomi (kort rygg) och visst
användningsområde (banhoppning eller dressyr) kan dock vara predisponerade. Om kissing
spines är ett primärt lidande eller ett symtom på sjukdom eller dålig funktion i ryggen är inte
klarlagt.
Det är inte känt om avståndet mellan tornutskotten i thoracolumbalregionen ändras beroende
på hur hästen håller huvudet, men teorier om vikten av huvudets position och hästens form
avseende etiologi och behandling av kissing spines finns. Syftet med denna studie var att med
hjälp av röntgen ta reda på om avstånden mellan tornutskotten i thoracolumbalregionen på
häst påverkas av hur hästen håller huvudet.
I denna studie röntgades tornutskotten, T5 – L2 på fjorton hästar. Bilder togs dels då hästarna
stod med huvudet 10 – 30 cm från golvet och dels med huvudet 185 – 200 cm över golvet.
Mellanrummen mellan tornutskotten uppkallades efter deras anatomiska lokalisering i
förhållande till den antiklinala kotan. Mellanrummen i samtliga positioner mättes och värdena
där hästen hållit huvudet lågt jämfördes med värdena där huvudet hållits högt.
Resultaten visar med statistisk signifikans att medelavståndet mellan tornutskotten, 20 mm
nedanför deras dorsala ände, i det undersökta området är större (15,0 mm) då huvudet hålls
lågt än när det hålls högt (12,7 mm). Skillnaden var lokaliserad till T8 – T12. Det mest
kaudala mellanrummet som signifikant påverkades av huvudets position fanns tre positioner
kranialt om den antiklinala kotan. Den antiklinala kotan anses variera mellan T14, T15 och
T16. Flera studier visar att kissing spines är vanligast i sadelregionen. Undersökningens
resultat visar tydligt att huvudets läge påverkade avståndet mellan tornutskotten, men inte i
det område där kissing spines är vanligast.

Main title:Effekt av huvudets position på avståndet mellan tornutskotten i thoracolumbalregionen på häst
Authors:Löthman, Johanna
Supervisor:Eksell, Per
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:2
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:häst, bröstrygg, tornutskott, thoracolumbal, kissing spine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7352
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7352
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 10:49
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 10:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics