Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Janet, 2006. Plesiomonas shigelloides : en vanlig orsak till diarré hos katt?. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
402kB

Abstract

Plesiomonas shigelloides is a gram-negative, oxidase-positive rodshaped bacterium of the family Enterobacteriaceae. P. shigelloides is most frequently isolated in tropical and subtropical areas, but has also been isolated in colder areas for instance in Sweden. The primary natural habitat of the bacterium is fresh water and indirectly waterliving animals, but the bacterium can also be recovered from humans, mammals (of which cats are over-represented), birds, insects and poikilothermic animals. P. shigelloides is an opportunistic bacterium and reports about its role as a human pathogen is increasing.

There are only a few reports on P. shigelloides as an enteric pathogen among animals. In my study, P. shigelloides was demonstrated in one out of five cats with diarrhea. On the other hand, plesiomonads were not found in the twenty samples from the healthy cats. Similar results were obtained from the ongoing study on P. shigelloides, as a possible cause of diarrhea in cats in Sweden. In that study P. shigelloides was demonstrated in three out of seven cats with diarrhea, but plesiomonads were not found in the eighteen samples from the healthy cats. Thus, P. shigelloides could be demonstrated in four out of twelve examined cats with diarrhea, but not in the thirty-eight samples from the healthy cats.

In conclusion, our investigation shows that P. shigelloides can occur in cats suffering with diarrhea in Sweden. However, complementary studies are necessary to investigate P. shigelloides role as an enteric pathogen among domestic animals. It would also be interesting to investigate if P. shigelloides is a zoonotic enteric pathogen.

,

Plesiomonas shigelloides är en gramnegativ, oxidaspositiv stavformad bakterie,
som tillhör familjen Enterobacteriaceae. Plesiomonader förekommer främst i
tropiska och subtropiska områden, men bakterien har även isolerats från kallare
klimat i till exempel Sverige. Plesiomonas shigelloides primära habitat är
sötvatten och vattenlevande djur indirekt, men har också isolerats från människor,
däggdjur (varav katter är överrepresenterade), fåglar, insekter och andra
växelvarma djur. Plesiomonas shigelloides är en opportunistisk bakterie som har
fått allt större uppmärksamhet som humanpatogen. Sambandet mellan infektion
och sjukdom är inte lika väldokumenterad hos djur som hos människa.
Det finns ett fåtal rapporter kring P. shigelloides som enteropatogen bakterie hos
husdjur. I mitt arbete påvisades P. shigelloides från en av fem katter med diarré,
medan inga plesiomonader påvisades från de tjugo friska katterna. Liknande
resultat erhölls från den pågående studien kring P. shigelloides som möjlig orsak
till diarré hos katter i Sverige. I den undersökningen påvisades P. shigelloides hos
tre av sju katter med diarré, medan inga plesiomonader påvisades från de arton
friska katterna. Sammantaget innebär det att P. shigelloides påvisades från fyra av
tolv katter med diarré, medan inga plesiomonader påvisades hos de trettioåtta
friska katterna. Sammanfattningsvis visar vår undersökning att plesiomonader kan
förekomma i samband med diarré hos katt i Sverige. Det krävs dock mer
omfattande studier för att klargöra vilken roll P. shigelloides spelar som
enteropatogen hos husdjur. Det vore också intressant att utreda om P. shigelloides
är en zoonotisk enteropatogen.

Main title:Plesiomonas shigelloides
Subtitle:en vanlig orsak till diarré hos katt?
Authors:Nilsson, Janet
Supervisor:Krovacek, Karel
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:24
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Plesiomonas shigelloides, diarré, katt, examensarbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7353
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7353
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 10:52
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics