Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Christian, 2004. Attityder hos råvaruleverantörer till ett sågverksföretag : en fallundersökning av leverantörer till J.G. Anderssons Söner AB i Kronobergs län. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
388kB

Abstract

It has been even more important in the forest sector in recent years to look at the whole chain from suppliers to end users, to improve operations and improve performance and the profits of the company. The research and development have been concentrated on the buyer's market and product development, probably because this research has capability to give an increased cash flow. But to obtain stability and continuity in the production and selling units, the suppliers should also be investigated. The aim of this thesis is to study a one company's existing suppliers of roundwood and investigate the differences and attitudes they have about the company offerings. The study begins with questionnaires that were sent to fifty existing suppliers (i.e. forest owners). The question's concerned the most important factors when selling roundwood to a sawmill.

Based on the survey segmentation in to two groups are suggested. The two segments attitudes were investigated with a multiattribute attitude model. The result shows that the segment small forest owners consider services offered as the most important factor when choosing a buyer of lumber. For the other segment large forest owners, the price is the most important factor when choosing buyer. Large forest owners are furthermore less loyal to the buyer.

To increase the loyalty and put the company as the most advantageous buyer, it is suggested that the company communicate that they are the most personal and offer advice for the segment especially to small forest owners. For large forest owners is it suggested that the company create bindings and offer an economic security for the suppliers.

,

Det har blivit allt viktigare för sågverksföretag att ha kunskap om hela kedjan från
råvaruleverantör till slutprodukt för en rationell och vinstgivande produktion.
Kund och produktutveckling är de delar som forskning och utveckling framförallt
har inriktat sig på, eftersom detta har de största utsikterna att ge positivt resultat i
redovisningen. Men för att få stabilitet och kontinuitet i tillverknings- och
försäljningsprocesserna krävs det även att råvarusidan undersöks.
Syftet med denna undersökning är att kartlägga ett företags nuvarande
leverantörer och se vilka olikheter och åsikter de har om företagets olika
erbjudanden. Undersökningen genomfördes med hjälp av en postenkät till femtio
befintliga leverantörer. Leverantörerna delades sedan in i två olika segment
avseende svaren och fastighetsstorlek. Segmenten bearbetades därefter med en
”multiattributs modell” för att få fram de attityder som leverantörerna har till
företaget. Resultatet visar att gruppen av leverantörer med mindre fastigheter
anser att det personliga bemötandet är den faktor som är mest avgörande för vilket
företag de väljer att leverera till. För ägare av större skogsfastigheter är priset
mest avgörande och det har även visat sig att denna grupp är mindre trogna mot
företaget än de som levererar en mindre mängd. För att få skogsägare i segmentet
med mindre företag mer leveranstrogna och sätta J.G.A främst gäller det för
företaget att framföra att de ger ett personligt bemötande och att säljaren kan få
hjälp när man vänder sig till dem. För större leverantörer, är det viktigast att skapa
sociala och tidsmässiga bindningar samt bibehålla ekonomisk trygghet.

Main title:Attityder hos råvaruleverantörer till ett sågverksföretag
Subtitle:en fallundersökning av leverantörer till J.G. Anderssons Söner AB i Kronobergs län
Authors:Arvidsson, Christian
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:36
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:attityder, råvaruleverantörer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7424
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7424
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 09:55
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 09:55

Repository Staff Only: item control page