Home About Browse Search
Svenska


Sjöström, Maria, 2005. Skador på ytliga böjsenan hos ridhästar : en retrospektiv fallstudie över konservativ behandling. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
266kB

Abstract

Injuries of the superficial digital flexor tendon are common in racehorses with many reports on different treatment regimes. However there are few studies in riding horses. The purpose of this study was to document the result of conservative treatment of injuries on the superficial digital flexor tendon in riding horses and to find factors that may be important to the outcome.

Hospital records from 1999 to 2003 of 17 non-racehorses at ATGs Animal Hospital in Skara with the diagnosis tendonitis of the superficial digital flexor tendon were reviewed. Follow-up information on treatment, convalescence and final outcome was collected. The injuries were graded from one to four according to their ultrasonographic appearance, with grade four being the most severe injury. Fourteen (82%) of the horses returned to full athletic function. There was statistically significant correlation between outcome of the injuries graded one to three and the injuries graded four, with no successful recovery in the last group. There was also statistically significant correlation between outcome according to age. Eleven (100%) of the horses ≤ 15 years were successfully recovered compared to three (50%) of the horses > 15 years. Type and time of convalescence varied among the horses and did not seem to be an important factor for the outcome. It was concluded that the prognosis of an injury graded one to three seems to be good and that the prognosis of an injury graded four is poor.

Key words: Horse, tendonitis, superficial digital flexor tendon, conservative treatment

Author's address: Maria Sjöström, Musserongången 221, SE-135 34 Tyresö, Sweden.

,

Skador i djupa böjsenan är vanligt på galoppörer och travare där det gjorts många
studier på olika behandlingsstrategier. Det har dock gjorts få studier inom ämnet
på ridhästar. Syftet med detta arbete är att dokumentera resultatet av konservativ
18
behandling vid skador på ytliga böjsenan hos ridhästar, samt att hitta faktorer av
betydelse för behandlingsresultatet.
Journaler från 1999 till 2003 på 17 ridhästar med diagnosen tendinit i ytliga
böjsenan från ATGs hästsjukhus i Skara granskades. Uppföljande information om
behandling, konvalescens och utfall (återställd/ej återställd) samlades in. Skadorna
graderades från ett till fyra efter utseendet på ultraljud, där grad fyra indikerade
allvarligast skada. Fjorton (82%) av hästarna blev fullt återställda. Det sågs
statistisk signisfikans mellan utfallet på skadorna graderade ett till tre och
skadorna graderade fyra. Ingen häst i grupp fyra blev återställd. Det sågs även
statistisk signifikans mellan utfallet med avseende på ålder. Elva (100%) av
hästarna � 15 år blev återställda jämfört med tre (50%) av hästarna > 15 år. Typ
och tid av igångsättning och konvalescens varierade mellan hästarna och verkade
inte vara en viktig faktor för behandlingsresultatet. Utifrån studien kunde
slutsatsen dras att prognosen för en skada av grad ett till tre verkar vara god men
att prognosen för en skada av grad fyra är dålig.

Main title:Skador på ytliga böjsenan hos ridhästar
Subtitle:en retrospektiv fallstudie över konservativ behandling
Authors:Sjöström, Maria
Supervisor:Ekman, Stina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:50
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:häst, tendinit, ytliga böjsenan, konservativ behandling, senskada
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7426
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7426
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 10:03
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 10:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics