Home About Browse Search
Svenska


Mieziewska, Kristina, 2005. Mikroorganismer och antibiotikaresistens vid otitis externa hos hund. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
155kB

Abstract

Canine otitis externa is a common reason for a visit to the vet. Predisposing
factors often complicate treatment and may result in a chronic disease
progression. All otic preparation for topical use in Fass Vet contain antibiotics,
corticosteroids and a fungicide. Sixty cerumen samples from dogs with external
otitis, sent to the Department of Bacteriology at SVA, were categorised according
to their profile of isolated microorganisms. Staphylococcus intermedius alone or
together with Malassezia pachydermatis were the most common organisms found.
Fifteen percent of the samples contained M. pachydermatis only. M.
pachydermatis and Pseudomonas aeruginosa in combination was also fairly
common. Combinations of S. intermedius, P. aeruginosa and M. pachydermatis
comprised about 80 % of the material.
Antimicrobial susceptibility of S. intermedius and P. aeruginosa was determined
to antibiotics used in drugs licensed for veterinary otic preparations. Resistance to
some of those antibiotics was seen as well as to some other antibiotics. A
relatively high number of penicillin-resistant isolates of S. intermedius was found
(81.5%). The antimicrobial susceptibility pattern in this study was similar to that
of other studies on S. intermedius isolates from dogs with chronic otitis and
pyodermias. The majority of bacterial isolates in this study were most likely
sampled from dogs with chronic otitis. A larger study would be required to
2
investigate a possible connection between antibiotic resistance in bacteria that can
cause chronic otitis and antibiotic treatment of the dog for other diseases.

,

Otitis externa hos hund är en vanlig orsak till veterinärbesök. Sjukdomen har ofta
ett antal predisponerande faktorer vilka kan medföra komplikationer och leda till
ett kroniskt förlopp. Ett av de vanligaste behandlingsalternativen för extern otit
innefattar topikala otit preparat innehållandes antibiotika, kortison och fungicid.
Sextio prov för bakterieodling på öronsekret från hundar med otit, skickade till
Avd. för Bakteriologi, SVA. Provsvaren sammanställdes för att få en uppfattning
om mikroorganismfloran med särskild hänsyn till förekomsten av potentiellt
patogena mikroorganismer. Staphylococcus intermedius var den vanligaste
isolerade bakterien involverad i otit, ibland i kombination med Malassezia
pachydermatis (jästsvamp). I 15 % av proverna fanns endast M. pachydermatis,
därefter var en kombination av M. pachydermatis och Pseudomonas aeruginosa
vanligast. Kombinationer med S. intermedius, P. aeruginosa och M.
pachydermatis utgjorde ca 80 % av inskickat material.
Det andra syftet med studien var att undersöka de påvisade bakteriernas resistens
mot de olika antibiotika som ingår i otitpreparaten i Fass Vet.
Resistensbestämningarna för de två vanligaste bakterierna, S. intermedius och P.
aeruginosa sammanställdes. Resistens påvisades mot några av de antibiotika som
ingår i otitpreparaten men också mot sådana antibiotika som normalt inte används
för otitbehandling. Andelen penicillinresistenta S. intermedius var 81,5 %, vilket
var högt jämfört med andra studier. För S. intermedius kunde förekomst av
resistens i denna studie jämföras med resistens hos hundar med kroniska
hudlidanden (otiter, pyodermier) i andra studier. Resultaten skulle delvis kunna
förklaras med att de flesta prov i denna studie sannolikt kommer från hundar med
återkommande otiter. Större studier skulle behövas för att klargöra ett potentiellt
samband mellan antibiotikabehandling av andra sjukdomar än otit och resistens
hos bakterier som orsakar otit.

Main title:Mikroorganismer och antibiotikaresistens vid otitis externa hos hund
Authors:Mieziewska, Kristina
Supervisor:Wierup, Martin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:37
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:hund, otitis externa, Staphylococcus intermedius, Pseudomonas aeruginosa, Malassezia pachydermatis antibiotikaresistens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7434
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7434
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 10:34
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 10:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics