Home About Browse Search
Svenska


Warnholtz, Camilla, 2005. Inclusion Body Disease hos boa- och pytonorm : diagnostiska metoder. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inclusion body disease (IBD) affecting boas and pythons is a serious and common disease. Boas can be clinically healthy carriers, which makes control of the disease difficult. The causative agent has not yet been confidently identified, and therefore there are no serodiagnostic tests available. Today, histopathologic examination of tissue biopsies is the recommended antemortem diagnostic method, but there are several disadvantages. The objective of this study was to compare the sensitivity of two diagnostic methods – liver biopsies and blood smears, and to evaluate ultrasoundguided needle biopsy of the liver. Sixteen clinically healthy boas aging from 1,5 months to 4 years or more, and from different collections in Sweden were used in the study. Blood samples for blood smears were collected from all snakes, liver biopsies by celiotomy were performed on fourteen, and ultrasoundguided needle biopsies on five. The blood smears were stained with May-Grünewald-Giemsa, and the tissue samples were after preparation stained with hematoxylin and eosin. They were then examined with light microscopy for intracytoplasmic eosinophilic inclusion bodies in hepatocytes or blood cells. Typical IBD-inclusions were found in liver biopsies from four of the snakes, but no inclusions were found in blood smears from the same animals. Sampling by ultrasoundguided needle biopsy resulted in representative samples. In conclusion, a blood smear is not a reliable diagnostic alternative to identify IBD-positive snakes compared to liver biopsies, as liver biopsy by celiotomy or needle biopsy is a more sensitive method. Ultrasound guided needle biopsy is a less invasive technique, but has less control of procedure complications.

,

Inclusion body disease (IBD) som drabbar boa- och pytonormar är en allvarlig
och vanligt förekommande sjukdom. Boaormar kan vara kliniskt friska bärare,
vilket medför att spridningen av sjukdomen är svår att kontrollera. Då man än inte
har lyckats identifiera det agens som orsakar sjukdomen finns ännu inga serologiska
diagnostiska metoder utvecklade. I dagsläget rekommenderas histopatologisk
undersökning av vävnadsbiopsier som bästa diagnostiska metod på levande
djur, men flera nackdelar finns. Syftet med denna studie var att jämföra sensitiviteten
mellan två diagnostiska metoder - leverbiopsier och blodutstryk, samt att
utvärdera ultraljudsguidad nålbiopsi från levern. Sexton kliniskt friska boaormar,
från 1,5 månader till 4 års ålder eller mer, och från olika samlingar i Sverige
ingick i försöket. Blodprov för blodutstryk togs på alla ormarna, leverbiopsier via
celiotomi på fjorton och ultraljudsguidade nålbiopsier på fem. Blodutstryken
färgades med May-Grünewald-Giemsa, och biopsierna preparerades och färgades
med hematoxylin och eosin. De undersöktes därefter i ljusmikroskop efter intracytoplasmatiska
eosinofila inklusionskroppar i hepatocyter eller blodceller.
Typiska IBD-inklusioner påvisades i leverbiopsier från fyra av ormarna, men inga
inklusioner hittades i blodutstryk från samma djur. Slutsatsen är att blodutstryk
inte är ett tillförlitligt diagnostiskt alternativ för att identifiera IBD-positiva ormar
jämfört med leverbiopsier, eftersom leverbiopsi genom celiotomi eller nålbiopsi är
en mer sensitiv metod. Ultraljudsguidad nålbiopsi är en mindre invasiv metod,
men medför en sämre kontroll av eventuella komplikationer.

Main title:Inclusion Body Disease hos boa- och pytonorm
Subtitle:diagnostiska metoder
Authors:Warnholtz, Camilla
Supervisor:Belak, Sandor
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:57
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:IBD, inclusion body disease, intracytoplasmic eosinophilic inclusions, inclusion bodies, boa constrictor, python, boidae, retroviridae, retrovirus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7438
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7438
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 10:43
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 10:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics