Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Jonas, 2005. Prevalens av subkliniskt smittade katter med vingelsjuka i Göteborg jämfört med Uppsala. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Borna disease virus (BDV) is a virus with capability to cause neurological
disease in several species of mammals and of ostriches. Also humans are
suspected to be susceptible to the virus, as the viral RNA and antibodies against
BDV have been found in some humans with psychiatric diseases, like
schizophrenia and depression. In Sweden there is a disease called staggering
disease in cats, associated to BDV-infection. This disease often has a fatal
progress. Definite diagnosis is reached by histo-pathological and
immunohistochemical examination of the central nervous system. In these cats, a
nonsuppurative meningoencephalomyelitis is induced by the virus. The disease
gives rise to signs like ataxia of the hind limbs, changes in behavior, inability to
withdraw the claws, mostly in the hind limbs and to pain from the lumbosacral
spine. In Sweden, apart from cats there have also been reported Borna-infection in
horses and lynx. The way of infection is not clearly understood, but there are
theories that rodents and some birds may work as naturally reservoirs of BDV. In
Sweden there is evidence that staggering disease in cats occurs in the region of
Mälardalen. There is however no larger studies made for the rest of Sweden.
Blood samples were collected in Gothenburg and Uppsala to study the prevalence
of antibodies against BDV in healthy, outdoor cats that were more than one year
of age. Realtime-PCR and ELISA-studies were performed. More studies are
needed to make the diagnostics to work and to be able to study the prevalence of
BDV in cats outside the region of Mälardalen.

,

Bornavirus (Borna disease virus, BDV) är ett virus som kan orsaka en neurologisk
sjukdom hos flera arter av däggdjur samt hos struts. Även människa misstänks
kunna drabbas av viruset, då viralt RNA samt antikroppar mot BDV har kunnat
påvisas hos en del människor med psykiatriska sjukdomar, såsom schizofreni och
depression. I Sverige förekommer en hos katt neurologisk sjukdom, som kallas
vingelsjuka. Denna sjukdom har ofta dödlig utgång. Definitiv diagnos fås efter
histopatologisk och immunohistokemisk undersökning av hjärna och ryggmärg.
Viruset ger upphov till en icke-purulent meningoencefalit hos katt. Sjukdomen ger
symptom i form av vinglig gång i bakbenen, beteendeförändringar, oförmåga att
dra in klorna, framförallt på bakbenen samt genom smärta från kors- och
ländrygg. Vingelsjuka orsakas av BDV och förutom hos katter har
bornavirusinfektion även rapporterats hos hästar och lodjur i Sverige. Smittvägen
är inte helt klarlagd, men misstanke finns att gnagare och vissa fåglar fungerar
som naturliga reservoarer för BDV. I Sverige är det klarlagt att det finns
vingelsjuka på katt i Mälarregionen. Dock är inga större undersökningar gjorda
för övriga Sverige. Blodprover togs i Göteborg och Uppsala för att kunna
undersökas för prevalens av antikroppar mot BDV hos friska utekatter mer än ett
år gamla. Realtids-PCR och ELISA-undersökning utfördes, dock utan att få fram
hållbara resultat. Fler studier behövs för att diagnostiken skall fungera och för att
kunna undersöka förekomst av BDV hos katter utanför Mälarregionen.

Main title:Prevalens av subkliniskt smittade katter med vingelsjuka i Göteborg jämfört med Uppsala
Authors:Eriksson, Jonas
Supervisor:Berg, Mikael
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:10
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:vingelsjuka, BDV, Border Disease Virus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7439
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7439
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 10:45
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 10:45

Repository Staff Only: item control page