Home About Browse Search
Svenska


Sonesson, Eva, 2005. Itrakonazol till häst : en farmakokinetisk möjlighet?. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
134kB

Abstract

Itraconazole is a third generation azol, a fungicide which acts by inhibiting ergerosterol synthesis in the fungal cell membrane, and thereby disturbing fungal regeneration. It has proven to be less toxic, to have a broader spectrum of activity and to be more potent than its predecessor ketoconazole. Itraconazole is only available in therapheutics approved for human use. Pharmacokinetic studies has been performed in humans, dogs, cats and laboratory animals. Although itraconazole has been used tentatively with good effect against fungal infections in horses, no pharmacokinetic studies have yet been done.

The aim of this pilot study was to get an indication if itraconazole from a pharmacokinetic point of view is a suitable therapeutic agent in equine mycosis. We wanted to make sure that the bioavailability for oral dosing seamed sufficient and that elimination half-life of itraconazol wasn´t too short for it to be used in a practical manner.

Two healthy horses were given itraconazole (5 mg/kg) intravenously and orally. Bloodsamples were collected for 71 hours and serum analyses of itraconazole were made by high performance liquid chromatography (HPLC). Pharmacokinetic parameters obtained in this study indicate that itraconazole, from a pharmacokinetic aspect, is suitable for treatment of equine mycosis, considering the long treatment often required. Bioavailability was 33 % (mean, n=2) which is sufficient for the drug to be given orally. Terminal half-life after intravenous administration was 50h (mean, n=2) and therefore drug administration once daily would be adequate. Mean value (n=2) of volume of distrubution was 7 l/kg and of clearence 0,11/kg·h. This seems promising and an extended study including a greater number of horses should be performed to optimize dose regimen in horses.

,

Itrakonazol är en tredje generationens azol. En fungicid som verkar genom att
inhibera ergosterolsyntesen i svampcellens membran och därigenom störa
svampens reproduktion. Den har visat sig vara mer potent, ha ett bredare spektrum
och vara mindre toxisk än sin föregångare ketokonazol. Itrakonazol finns för
närvarande endast i läkemedel godkända för människa. Farmakokinetiska studier
har gjorts på människa, hund, katt och små försöksdjur. Även om itrakonazol med
viss framgång försöksvis har använts mot svampinfektioner på häst, har hittills
inga farmakokinetiska studier gjorts på detta djurslag.
Syftet med denna pilotstudie var att få en indikation om itrakonazol, ur en
farmakokinetisk synvinkel, är ett lämpligt läkemedel mot mykoser på häst. Vi
ville se om biotillgängligheten för oral dosering var tillräckligt hög och om
halveringstiden för itrakonazol var tillräckligt lång för att substansen skulle kunna
användas rent praktiskt.
Två friska hästar gavs itrakonazol (5 mg/kg) intravenöst och oralt. Blodprover
togs upp till 71h efter tillförseln, varefter itrakonazol i serum analyserades med
hjälp av high performance liquid chromatography (HPLC). De farmakokinetiska
parametrar som erhölls i studien indikerar att itrakonazol är lämplig för
behandling av mykoser hos häst. Distributionsvolymen var 7 l/kg för båda
hästarna och clearence var i snitt 0,11 l/kg·h (n=2). Halveringstiden vid intravenös
giva var i snitt 50 timmar och biotillgängligheten vid oral giva var i snitt 33 %
(n=2). Dessa resultat visar troligtvis att det är lämpligt att ge itrakonazol oralt till
häst och att dosering endast behöver ske en gång per dygn, vilket är önskvärt med
tanke på den långa behandlingstid som ofta krävs vid en svampinfektion. Detta
verkar lovande inför framtiden och en utökad studie över en längre tid och med
fler hästar borde företas för att optimera dosering.

Main title:Itrakonazol till häst
Subtitle:en farmakokinetisk möjlighet?
Authors:Sonesson, Eva
Supervisor:Ingvast Larsson, Carina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:51
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:itrakonazol, häst, fungicid, luftsäckar, luftsäcksmykos, svampinfektion, farmakokinetik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7442
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7442
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 10:50
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics