Home About Browse Search
Svenska


Lennse, Jenni, 2008. Patologiska förändringar och säsongsmässiga variationer i testiklar från svenska brunbjörnar (Ursus arctos). SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Functioning reproductive organs are essential for the survival of a species. The reproductive system is very sensitive to exposure of chemical substances of anthropogenic origin. Humans release great amounts of chemical substances to the environment by our means of life and these substances have been proved to have a negative effect on the reproductive ability of different vertebral classes. In the polar bear (Ursus maritimus) a declined reproductive ability as an effect of decreased testosterone levels and decreased testicular size has been connected to the presence of high levels of organohalogenic compounds like PCBs. Although the Swedish brown bear (Ursus arctos) is not as carnivorous as its close relative the polar bear it is still exposed to environmental. The brown bear is a seasonal breeder with a short breeding season in late spring and early summer and has a natural fluctuation in testosterone levels as well as size and morphology of the testes during the year. In this study testicles from 51 Swedish brown bears that were shot during the hunting season in 2007 were examined macroscopically. Testes and epididymis from twelve of these bears have been examined microscopically for the presence of pathological changes and seasonal changes in morphology. For comparison testes from nine bears that died in spring was examined macroscopically and microscopically.

Pathological changes could be seen in the testes and/or epididymis in two bears. One was a bilaterally chryptorchid bear with hypoplasia of both testes and segmental aplasia of one epididymis. In another bear segmental aplasia of both epididymis were found. Furthermore three bears had cystic formations in their spermatic cords.

A seasonal variation in testicular morphology was observed. In fall the testes were dominated by connective tissue compared to the breeding season in late spring when active spermatogenesis dominated. A larger testicular size could be seen in bears killed during spring. In the autumn when the bear is sexually inactive there is none or limited spermatogenesis.

,

Fungerande fortplantningsorgan är nödvändiga för en arts överlevnad.
Reproduktionssystemet är känsligt för påverkan av kemiska substanser av
antropogent ursprung. Vi människor släpper genom vårt levnadssätt ut mängder
av kemiska ämnen i miljön som visat sig ha negativa effekter på reproduktionen
hos olika klasser av vertebrater. Hos t.ex isbjörn (Ursus maritimus) har man
kopplat en försämrad fortplantningsförmåga på grund av sänkta testosteronnivåer
och en minskad testikelstorlek till förekomst av organohalogena substanser, bl. a.
PCBer. Även om den svenska brunbjörnen (Ursus arctos) inte är ett lika utpräglat
rovdjur som sin nära släkting isbjörnen exponeras även brunbjörnen för
miljögifter. Hos brunbjörnen som har en kort parningssäsong under våren
förekommer naturliga fluktuationer i såväl testosteronnivåer som testikelstorlek
och testikelmorfologi under året. I denna studie har testiklar från 51 svenska
brunbjörnar som skjutits under jakten 2007 undersökt makroskopiskt. Av dessa
har sedan testiklar och bitestiklar från tolv björnar undersökts mikroskopiskt med
avseende på patologiska förändringar och säsongsmässiga morfologiska
variationer. Som jämförelse har testiklar från nio individer som dött under våren
undersökts makro- och mikroskopiskt.
Patologiska förändringar noterades i testiklarna och/eller bitestiklarna hos två
björnar. Det ena var en bilateralt kryptorchid björn med hypoplasi av båda
testiklarna samt segmentell aplasi av en bitestikel. Hos en annan björn hittades
segmentell aplasi av båda bitestiklarna. Vidare sågs cystor vid sidan om
sädesledaren hos tre björnar.
En säsongsmässig variation i testikelmorfologi observerades. På hösten
dominerades testiklarna av bindväv jämfört med under björnens parningssäsong
på senvåren då aktiv spermatogenes dominerade. Även en större testikelstorlek
noterades hos björnar som dött på våren. På hösten då björnen är sexuellt inaktiv
förekommer ingen eller en låg grad av spermatogenes.

Main title:Patologiska förändringar och säsongsmässiga variationer i testiklar från svenska brunbjörnar (Ursus arctos)
Authors:Lennse, Jenni
Supervisor:Ekman, Elisabet
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:69
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:brunbjörn, testiklar, cystor, sädesledare, säsongsvariation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7450
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 11:19
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 11:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics