Home About Browse Search
Svenska


Sigurdh, Mattias, 2004. Mekaniserad plantering med Eco-Planter i södra Sverige. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This report is a thesis work for a B.Sc. in Forestry exam at the 5028, SLU. The work was an assignment from Södra Skogsägarna and the aim of the work was to investigate the economical and biological output after mechanical planting with Eco-Planter compared with traditional manual planting.
Eco-Planter is a tool for mechanized planting, fixed at the end of the boom on a conventional harvester.

The study confirms that manual planting is less expensive under normal conditions. However, the differences between mechanized and manual planting are not that big and with technical development and/or increased labor costs together with an improved work organization the system with Eco-Planter could be competitive.
The biological output, e.g. planting result and survival rate, seems to be quite good. On sites with dense grass cover or on soils with a lot of rocks on the surface mechanical planting tends to be less successful.

,

Det här arbetet undersöker huruvida mekaniserad föryngring med planteringsaggregatet Eco-
Planter skulle kunna vara ett tänkbart alternativ till de manuella föryngringsmetoder som
dominerar familjeskogsbruket i södra Sverige idag.
Arbetet behandlar en rad frågeställningar vad gäller mekaniserad föryngring varav de
viktigaste här sammanfattas i punktform.
Hur förhåller sig föryngringskostnaden för mekaniserad plantering med Eco-Planter jämfört
med de manuella alternativ som förekommer inom Södra idag?
Hur skulle ett mekaniserat planteringssystem passa in i Södra Skogsägarnas skogliga
verksamhet?
Hur blir resultatet efter mekaniserad plantering med Eco-Planter i södra Sverige?
Inom ramen för detta arbete har två olika studier genomförts för att hjälpa till att svara på
ovanstående frågeställningar. En tidstudie av det kranspetsmonterade planteringsaggregatet
har genomförts för att visa på konceptets prestation och därmed ekonomi. Utöver detta har en
relativt omfattande plantinventering genomförts på såväl nya som äldre hyggen vilka blivit
planterade med Eco-Planter. Detta för att undersöka hur planteringsresultatet rent biologiskt
ser ut efter mekaniserad plantering.
Undersökningarna visar att mekaniserad föryngring fortfarande får ses som ett inte helt
färdigutvecklat projekt inom svenskt skogsbruk. Föryngringskostnaden hamnar inte sällan ca
10 % högre än för den manuella planteringen såsom den utförs idag. Möjligheterna att utnyttja
en redan befintlig föryngring är dock stora vid plantering med Eco-Planter. Andelen
självföryngrade plantor behöver uppgå till ca 10-15 % utav det totala plantantalet för att
kostnaden skall hamna på samma nivåer som för manuell plantering.
Det biologiska resultatet får överlag betraktas som godkänt. Plantinventeringen har dock visat
på ett något ojämnt resultat. På grövre jordar såsom sand eller mo utan allt för hög
inblandning av ytsten har plantorna överlag klarat sig bra. På fuktigare partier däremot har
inte markberedningen varit tillräckligt kraftig och med relativt stor plantavgång som följd.
Slutsatserna man kan dra av de resultat som framkommit i studien är att man måste välja ut
objekt med stor omsorg vid mekaniserad föryngring för att uppnå ett ekonomiskt och
biologiskt lyckat resultat..

Main title:Mekaniserad plantering med Eco-Planter i södra Sverige
Authors:Sigurdh, Mattias
Supervisor:Hedman, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:39
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:mekaniserad plantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7555
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7555
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2017 10:53
Metadata Last Modified:05 Oct 2017 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics