Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Anna-Maria, 2007. Osteoarthritis : the inflammatory reaction and medical treatment. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img] PDF
760kB

Abstract

Osteoarthritis is a common and important problem in performance horses and
symptoms include lameness accompanied with heat, pain and joint swelling.
Several different diagnostic methods exist. However, detection of early stages of
inflammation is problematic; hence assays for biochemical markers, such as the
cytokines, are considered a possible way to monitor inflammation. Many of the
cytokines are mediators released in the process of inflammation and one important
example is tumor necrosis factor alpha (TNFα).

In this pilot study of five horses, an ELISA was used to measure TNFα in synovial
fluid from fetlock joints. This was performed in order to evaluate if any
inflammatory reaction against intra-articularly injected hyaluronan X (hyaluronic
acid) was present. Hyaluronan X is a new product with a higher molecular weight
compared to hyaluronic suspensions commonly used in equine practice for the
treatment of osteoarthritis.

All the horses showed clinical signs of joint inflammation at some point.
However, only one of the five horses presented a detectable level of TNFα in
synovial fluid from the fetlock joint. Unfortunately, the hyaluronan X had been
contaminated with ethanol during the manufacture and hence no conclusions
about the side effects of this new hyaluronic suspension could be drawn. In future
studies, a revised study design with repeated sampling of synovial fluid from
experimental joints as well as control joints must be developed. In addition, the
manufacturing of the hyaluronic suspension must be improved.

,

Ledinflammation (osteoartrit) är ett viktigt problem hos arbetande hästar och
manifesteras som hälta med associerad värme, smärta och ledsvullnad. Flera olika
diagnostiska metoder finns att tillgå men tidiga stadier av inflammation är svåra
att upptäcka. Därför analyseras olika biokemiska och inflammatoriska markörer i
både ledvätska och serum. Dessa markörer inkluderar de olika mediatorer som
frisätts i samband med den inflammatoriska processen i leden och ett viktigt
exempel är inflammationscytokinen tumör-nekros-faktor alfa (TNFα).
I den nedan beskrivna pilotstudien med fem hästar injicerades kotleden i ett
framben med hyaluronsyra X och den kontralaterala leden användes som kontroll.
Hyaluronsyra X är en ny produkt med högre molekylvikt än de som idag används
vid behandling av osteoartrit hos häst. En hästspecifik ELISA användes sedan för
mätning av TNFα i ledvätska. Tanken med detta var att utvärdera huruvida
injektionen av hyaluronsyra X gav upphov till en inflammatorisk reaktion i leden.
Alla fem hästarna i studien visade kliniska tecken på ledinflammation men bara en
av dem hade ett förhöjt värde av TNFα i kotleden. Tyvärr var
hyaluronsyrasuspensionen vid ett par tillfällen kontaminerad av etanol vilket i sig
kan leda till inflammation i leden. Därför kan inga slutsatser om eventuella
biverkningar av preparatet dras från denna studie. Inför uppföljande studier bör
tillverkningen av hyaluronsyra X förbättras och kvalitetssäkras. Dessutom måste
studiedesignen förändras så att upprepade ledvätskeprover tas från både
försöksleden och kontrolleden vid samma tillfällen.

Main title:Osteoarthritis
Subtitle:the inflammatory reaction and medical treatment
Authors:Andersson, Anna-Maria
Supervisor:Ekman, Stina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:24
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:osteoarthritis, degenerative joint disease, DJD, traumatic arthritis, equine arthritis, equine osteoarthritis, joint structure, joint function, articular cartilage, cartilage degeneration, cartilage degradation, TNFa, tumour necrosis factor, tumor necrosis factor, markers of joint disease, inflammatory mediators, mediators of inflammation, cytokine, joint treatment, medical treatment of joint disease, treatment of equine joint disease, hyaluronic acid, hyaluronan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7654
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7654
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:10 Oct 2017 07:28
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 07:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics