Home About Browse Search
Svenska


Brisman, Ylva, 2007. Abdominellt ultraljud av vuxna nötkreatur : en praktisk guide. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ultrasound is a diagnostic aid often overlooked by the veterinary practicioner who works with farm-animals. However, it's use increases, particulary for breeders where ultrasound has long been used to evaluate ovaries and to diagnose pregnancy or disturbances in reproduction. There is much knowledge in how to examine ovaries and uterus by transrectal ultrasound, but when it comes to doing ultrasound of other organs in the abdomen the knowledge is more limited.

Cows are very large animals, so it is not possible to examine everything inside the abdomen with ultrasound, simply because the ultrasound beam has a limited penetration. There is also lots of gas inside the gastro-intestinal tract of a cow, mainly in the large intestine and the rumen, and that makes it impossible to examine the organs behind the gas since the ultrasound waves are reflected when reaching the soft tissue-gas interface. It is done relatively quickly, to examine all the described organs in this paper you need about an hour, and does not require a waiting period in case the animal needs to be slaughtered.

The organs that can be examined using ultrasound are the liver, bowels, reticulum, right kidney, abomasum, rumen, spleen and the abdominal wall. Using transrectal ultrasound you can also examine the uterus, ovaries, left kidney and the urinary bladder, but that is not further discussed in this paper.

This paper is the result of an outline of literature on the subject and an study done at the Section of Diagnostic Imaging, SLU, and it's purpose is to give a guidance to diagnostic ultrasound of the abdomen in adult cattle, and to give a survey of what you might expect to see.

,

Ultraljud är ett, inom vården av lantbrukets djur, ofta förbisett hjälpmedel som
dock ökar i användning alltmer, framför allt på avelssidan där man länge har
använt det i stor utsträckning vid dräktighetskontroller, vid undersökning av
äggstockar i samband med brunstkontroll och vid reproduktionsstörningar. Stor
kunskap finns om hur man lämpligen går tillväga då man med hjälp av ett
transrektalt ultraljud vill undersöka livmoder och äggstockar. Däremot är
kunskapen mycket begränsad gällande en lämplig arbetsgång och vad man kan
förvänta sig att kunna se i de fall man vill göra en ultraljudsundersökning av andra
organ i bukhålan.
Kor är stora djur och det är därför inte möjligt att komma åt att undersöka allt som
finns inne i bukhålan, eftersom ultraljud har begränsad penetrans. Dessutom finns
det mycket gas inne i gastro-intestinalkanalen på en ko, främst i grovtarm och
våm, och det omöjliggör ultraljudsundersökning av de strukturer som ligger
bakom gasen eftersom ljudvågorna reflekteras mot gränsytan mellan
mjukdelsvävnad och gas. Det går relativt snabbt, för att undersöka alla de organ
som beskrivs i detta arbete behövs ungefär en timme, och det ger inga karenstider
på djuret i fråga om inte sedering har använts.
Organ som kan undersökas med hjälp av abdominellt ultraljud är lever, tarmar,
höger njure, nätmage, löpmage, våm och mjälte, samt naturligtvis även
bukväggen. Vid rektalt ultraljud även livmoder, äggstockar, vänster njure samt
urinblåsan, men det kommer inte att diskuteras vidare i detta arbete.
Detta arbete är ett resultat av en sammanfattande litteraturstudie och
undersökningar gjorda vid Avdelningen för Bilddiagnostik, SLU, och syftar till att
ge en vägledning till ultraljud av buken på vuxna nötkreatur och ge en översikt om
vad man kan förvänta sig att se.

Main title:Abdominellt ultraljud av vuxna nötkreatur
Subtitle:en praktisk guide
Authors:Brisman, Ylva
Supervisor:Uhlhorn, Margareta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:36
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:ultraljud, nötkreatur, abdominell, ultraljudsundersökning, buklidande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7655
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7655
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2017 07:30
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 07:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics