Home About Browse Search
Svenska


Thilas, Anna, 2007. Prognostisk betydelse av radiologiskt detekterad gasförekomst i tunntarmen hos katter utsatta för fysiskt trauma. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
171kB

Abstract

The aim of this study was to see if an increased amount of gas could be seen in the small bowel of cats subjected to trauma and if measuring the amount of gas could be of any use in the clinical evaluation of the patient. When the peristaltic waves in the small bowel decreases due to neurological damage or chock the microorganisms of the gut grow in number and possibly produce more gas and toxins. When the cat is stressed it can swallow more air then usual, and the air that is in solution with the chyme in the lumen of the gut separates from the ingesta. When the bowel isn't moving it becomes easier for bacteria and toxins to penetrate the wall of the gut, and then get access to the bloodstream.

In the study the amount of gas in the small bowel was measured on radiographs of the abdomen were at least one lateral was obtained. The amount of gas along the small intestine was measured in cm, a ruler was used. The diameter was measured in mm and was not allowed to exceed 12 mm. The study was based on the assumption that in the normal cat there can be gas in <25% of the small bowel (12,5cm). In the study an increased amount of gas were seen in 11 of 79 cats subjected to trauma, increase in diameter was only seen in one cat. Most of the cats did well after their trauma, among the 23 cats that died or were euthanized an increased amount of gas were seen in 6 cases. No relation could be found between an increased amount of gas and the need of care or a specific clinical or radiological diagnosis.

,

Studien har undersökt om en ökad gasmängd kunde ses i tunntarmen hos katter som utsatts för
fysiskt trauma och om en uppskattning av den totala mängden gas i tarmen kunde ge någon
prognostisk ledning vid den kliniska bedömningen av katten. Det finns flera orsaker till att gas
ses i tunntarmen vid radiologisk undersökning av bukhålan. När tunntarmens motorik stannar av
till följd av neurologisk skada eller vid påslag av det sympatiska nervsystemet ges
mikroorganismer i lumen möjlighet att växa till och kan bilda ökad mängd gas. En stressad
individ kan svälja luft och i den stillastående tarmen frigörs gas från ingestan. I en stillastående
tarm är risken större att bakterier och toxiner invaderar tarmväggen och i ett senare skede når
blodbanan.
I studien uppskattades mängden gas som kunde ses i tunntarmen på röntgenbilder hos katter där
minst en lateral projektion av bukhålan tagits. Gasens utbredning längs tunntarmen mättes i cm,
linjal användes vid mätningarna. Tunntarmens diameter mättes i mm, uppmätt diameter fick ej
överstiga 12 mm. Studien baserades vidare på antagandet att om det kan uppmätas gas i mer än
25% av tunntarmens längd, motsvarande 12,5cm har katten en ökad gasförekomst. Enligt
resultatet av studien förekommer en ökad gasmängd i tunntarmen hos ett fåtal av de katter som
utsatts för fysiskt trauma (11 av 79), ökad diameter sågs endast hos en individ. De flesta katterna
tillfrisknade efter sitt trauma, bland de 23 katter som självdött/avlivats sågs ökad gasmängd hos
sex individer. Ingen koppling kunde ses mellan ökad gasförekomst och ett ökat vårdbehov eller
någon viss typ av klinisk eller radiologisk skada.

Main title:Prognostisk betydelse av radiologiskt detekterad gasförekomst i tunntarmen hos katter utsatta för fysiskt trauma
Authors:Thilas, Anna
Supervisor:Hansson, Kerstin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:13
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:katt, tunntarm, gas, radiologi, trauma
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7660
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7660
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2017 08:00
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 08:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics