Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Robert, 2006. Natural and cultural continuous cover forests in Sweden : how much remain and how are they managed?. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
293kB

Abstract

Swedish forestry has a long and successful history of developing sustained production of wood. Consequently silviculture is dominated by clear-felling approaches, despite the fact that Swedish forests are ecologically and culturally diverse. A considerable proportion of our naturally dynamic forests were Continuous Cover Forests (CCF). CCFs were also a part of the pre-industrial cultural landscape. Both the natural and the cultural landscape CCFs are today threatened and their area extent does not satisfy the new dimensions of sustainable forest management as biodiversity conservation and socio-cultural values.

In this study I estimate the past and present amount of two natural and one cultural CCF types in two study areas using several different approaches at two different spatial scales. The results are compared with the silvicultural practices in the two areas located around two important biophysical and socio-cultural transition zones in northwest and south-central Sweden.

My results show that in our present landscape 9 to 10% of our forested land is potential wet and dry CCF sites. In addition to this there is a portion of high altitude CCF with moist oceanic climate in the Scandinavian Mountains. However, of all potential CCF sites in the southern study area only 0 to 6% remains. In the northern study area the proportion left was slightly higher at 0 to 17% of the potential, except for the high altitude CCF where the decline was less. It is clear that this difference between the study areas is due to the later arrival of the timber frontier in the north. Present management practices on different site types indicates that the situation will be the same as in the south in a few decades since Swedish forest management exercises limited consideration in different site types to maintain CCFs. To match the natural diversity of forests and to satisfy all three dimensions of sustainable forest management there is a clear need for developing alternative forest management methods in Sweden.

,

Den svenska skogsnäringen har sen länge utvecklat en uthållig timmer produktion.
Trakthyggesbruk är den dominerande skogsbruksmetoden trots att svenska skogar har
en stor ekologisk och kulturell mångfald. En stor del av den svenska skogen bestod
naturligt av olika skogstyper med kontinuerlig krontäckning, dvs. skogstyper som
sällan drabbades av storskaliga störningar som tex. brand. Dessa skogar som naturligt
blev gamla var också en del av det förindustriella landskapet. Både den naturliga och
kulturellt betingade skogen med kontinuerligt krontäcke är idag hotad och den
kvarvarande arean motsvarar inte vad som skulle kunna kallas hållbart.
Jag har uppskattat den naturliga och nuvarande arealen av två naturliga och en
kulturellt betingad skogstyp med kontinuerlig krontäckning. Detta har gjorts med flera
olika metoder i två studieområden med flera datakällor i två olika rumsliga skalor.
Resultaten har jämförts med skogsbruksmetoderna i de två studieområdena som är
valda i två viktiga biogeografiska och socio-kulturella övergångszoner i nordvästra
och södra sverige.
Mina resultat visar att dagens landskap innehåller 9 till 10 % fuktiga-våta och torra
ståndorter passande för skog av typ med kontinuerlig krontäckning. Dessutom finns
en andel mark på höga höjder i fjällkedjan med denna karaktär på grund av det oceana
klimatet. Av all potentiell mark med skog av kontinuerlig krontäckningstyp så är bara
0-6% gammal. I norr så är andelen något högre med 0-17% av potentialen. På höga
höjder i fjällkedjan så återstår en större andel. Data visar klart att detta beror på den
senare ankomsten av timmerfronten i norr. Nuvarande skötsel på olika ståndorter
indikerar att situationen i norr kommer att vara densamma som i söder om några
decennium. Detta eftersom skogsbruket inte tar tillräcklig hänsyn och anpassar
brukandet till ståndorten i tillräckligt stor utsträckning för att behålla dessa
skogstyper. För att matcha mångfalden i de svenska skogarna så finns det helt klart ett
behov av att utveckla alternativa skogsskötselmetoder i Sverige.

Main title:Natural and cultural continuous cover forests in Sweden
Subtitle:how much remain and how are they managed?
Authors:Axelsson, Robert
Supervisor:Angelstam, Per
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:67
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:continuous cover forest, continuous cover forestry, forest dynamics, forest management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7765
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7765
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:English
Deposited On:12 Oct 2017 11:06
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 11:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics