Home About Browse Search
Svenska


Grahn, Mikael, 2006. Stamprofiler : en jämförelse mellan två olika apteringslistor. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
439kB

Abstract

This report is a thesis work for a B.Sc. in Forestry at the 5028, SLU.
The aim of the work was to compare two different pricelists with the actual output from a harvester. The results have also been compared with a volume estimate of standing trees done by the Swedish Forest Agency and the "true" value registered by the Wood Measurement Association.

The study confirms that the output calculated by the computer on the harvester is more reliable than the volume of standing trees estimated by Swedish Forest Agency.

,

I rapporten redovisas en studie som är gjord mellan två olika apteringslistor där det
ekonomiska utfallet och gagnvirkesutfallet redovisas. I arbetet har också ingått att jämföra
stamprofiler från en skördare mot två olika apteringslistor. Vidare har en uppföljning av
stämplade rotpostvolymer gjorts. Med hjälp av stamprofilerna har också omvandlingstal
mellan m3to och m3fub har arbetats fram. I de olika apteringsanalyserna har volymer och
sortiment jämförts för att man ska kunna se skillnader i de olika apteringsförslagen. För att
kunna se om man kan lita på de rotpoststämplingar som Skogsstyrelsen utför har de stämplade
volymerna jämförts med de inmätta volymerna. SDC har sammanställt de olika mätbeskeden
som behövts för att arbetet skulle kunna genomföras. I arbetet har det även ingått att redovisa
samt analysera vrakvolymer. En jämförelse mellan den skördarmätta och den inmätta
volymen har också gjorts.
I studien har jag kommit fram till att Skogsstyrelsen stämplade 6467 m3fub. De totala
volymerna som stamprofilerna gav var enligt 40-listan 6024 m3fub och enligt 41-listan 6012
m3fub. Den totala skördarmätta volymen uppgick till 6206 m3fub och den totala inmätta
volymen enligt SDC blev 6140 m3fub.
Studien visar på att det inte finns något fast omvandlingstal mellan m3to och m3fub. Det finns
på grantimmer ett starkt samband mellan ökande medelstam och minskande omvandlingstal.

Main title:Stamprofiler
Subtitle:en jämförelse mellan två olika apteringslistor
Authors:Grahn, Mikael
Supervisor:Hedman, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:69
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:stamprofiler, apteringslistor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7766
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7766
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 11:11
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 11:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics