Home About Browse Search
Svenska


Söderström, Björn, 2006. Tillvaratagande av GROT i skärgårdsnära miljö. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
331kB

Abstract

The main aim of this study was to investigate and compare different methods for the extraction of forest fuel from environments close to an archipelago. The study was based on relevant literature and published reports as well as personal communications.
Forestry has traditionally been characterized by intense efforts to rationalize and mechanize the cutting technique used for timber and pulpwood. In line with the increasing importance of forestry, more concentrated efforts can be expected in the area of techniques and methods, especially for the above-mentioned product lines.
In Sweden, forestry is of major importance and the Swedish economy and standard of living have mainly been created based on the revenues generated from it. Thus, it is vital that Swedish forests are harvested in an efficient and responsible manner.
The demand for biofuel is growing and today accounts for 15% of total Swedish energy production, a share that will probably increase.
This study is based on three research questions, which are described under the heading of Aim. The results reveal that the most profitable method for handling forest fuel is the traditional one, which is also the most commonly used method in southern Sweden, namely the stockpiling of logs in a clearing by means of forwarders followed by splintering at the place from where they will be distributed.
Today, the high cost of barge transport required for the extraction of forest fuel in an archipelago environment renders such operations unprofitable. In this study, the EU subsidies available for the extraction of forest fuel in an archipelago environment have not been taken into account. However, even if such subsidies were to be included, it would still be difficult to achieve profitability.

,

Mitt övergripande syfte med detta arbete var att undersöka och jämföra olika metoder vid
uttag av GROT i skärgårdsnära miljö. Underlaget för mitt arbete har utgjorts av den litteratur
och rapporter jag läst samt personliga kommentarer.
Skogsbrukets historia har präglats av ett intensivt arbete med rationalisering och mekanisering
av avverkningstekniken för sortimenten timmer och massaved. I takt med att skogsbränslets
betydelse ökar bör vi förvänta oss en ökad satsning på tekniker och metoder också för det
sortimentet.
Skogsbruket har således en stor betydelse för Sverige. Intäkter från skogsbruket har till stor
del byggt upp Sveriges ekonomi och välstånd. Därför är det viktigt att Sveriges skogar
utnyttjas effektivt och ansvarsfullt.
Efterfrågan på biobränsle ökar och idag står biobränslen för 15 % av den totala Svenska
energiproduktionen och andelen kommer troligen att öka.
I denna studie har jag utgått från tre stycken frågeställningar som jag har beskrivit under
avsnittet syfte och frågeställningar. Studien visar att den mest lönsamma metoden att tillvarata
GROT är den traditionella och likaledes den vanligaste metoden i södra Sverige. Det är att
högar med skogsbränsle samlas ihop till vältor på hygget med skotare vidare att det senare
flisas vid avlägget.
Idag är pråmkostnaden som tillkommer vid skogsbränsleuttag i skärgården alldeles för hög för
att det skall vara lönsamt att ta GROT. I denna studie har det inte tagits någon hänsyn till det
EU stöd som kan sökas när det gäller att ta ut skogsbränsle i skärgårdsnära miljöer. Oavsett
om vi skulle räkna med detta bidrag blir det svårt att få lönsamhet i det.

Main title:Tillvaratagande av GROT i skärgårdsnära miljö
Authors:Söderström, Björn
Supervisor:Hedman, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:68
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SIPGM BSc in Forest Engeneering 180 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:GROT, skärgårdsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7767
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7767
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 11:14
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 11:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics