Home About Browse Search
Svenska


Janäng, Marie, 2010. Stadens odefinierade rum : en studie av det oplanerade. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Den här uppsatsen handlar om de odefinierade rummen i staden. Det är mellan det strukturerade och planerade i staden som dessa rum återfinns. Det är de övergivna, överblivna och till synes ”tomma” ytorna vilka är svåra att definiera då de inte svarar mot någon speciell funktion. Målet är att, genom litteraturstudier, ta reda på vilka värden de här rummen kan ha för människan i staden. Studien har även som mål att föra ett resonemang kring vad det odefinierade är/kan eller tros vara utifrån både ett brukar- såväl som ett planeringsperspektiv.

Genom litteraturen kan jag konstatera att det är i det flyktiga, osäkra och mångtydiga i de odefinierade rummens karaktär som dess värden uppstår. I och med att det inte finns en ovanifrån påtvingad ordning att följa, eller en design som berättar hur rummet skall användas, inbjuder de till appropriation, spontanitet, kreativitet och temporära aktiviteter. Här kan aktiviteter och individer som inte ryms i den strukturerade offentligheten ta plats. Det odefinierade rummet kan på så vis agera som ett alternativt offentligt rum. Det kan även fungera som en plats för gränsöverskridande och generera ett taktiskt beteende som motkraft till den rådande ordningen.

I den här uppsatsen reflekteras det även över hur planeraren kan förhålla sig till det odefinierade rummet på olika sätt. När staden ska byggas tätare är det oftast de här ”tomma” ytorna som är de främsta exploateringsytorna. Är det ett hot mot deras existens? Det går inte att planera det odefinierade; det är en tydlig paradox. Däremot kan medvetandegörandet av de odefinierade rummens värden leda till en insikt om att allt inte behöver planeras. För att skapa en god stad måste det lämnas ytor öppna för medborgarna att själva kunna ta i besittning och göra till sina egna.

Main title:Stadens odefinierade rum
Subtitle:en studie av det oplanerade
Authors:Janäng, Marie
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Larsson, Marie
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:32
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:odefinierade, överblivet, övergivna, mellanrum, impediment, offentliga rum, stadsplanering, förtätning, appropriation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-209
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-209
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2010 06:02
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics