Home About Browse Search
Svenska


Wästljung, David, 2017. Make fallow great again : a study of the substitution between wheat production and fallow and temporary grassland. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Biofuels are versatile and have a big field of use. However, biofuels produced from starch crops like cereals have been claimed to threaten food security and cause higher CO2 emissions due to other cereal producer’s expansion of their enterprises. This study aims to research the economic conditions on which it is possible to produce wheat on fallow or temporary grasslands. By using this land, agricultural markets are not threatened by any food deficits and there will be no cause for additional production. Data over yield and land allocation to crops in Skåne, Sweden and the output price of crops is used to research this with a two-step model. First a Rotterdam model approach is used to capture how prices affect the land allocation to crops. Estimates for this are then used in an aggregated revenue function with temporary grasslands and fallow land as fixed factors. Out of this some simulations were made by shifting the price of wheat and changing the amount of available agricultural land by decreasing the fixed factors. The simulations made, generated an increase in the land allocation to wheat by 6.2% on the condition that the unit returns from wheat increased by 20%. In short terms it can be said that there are possibilities of producing cereals on temporary grasslands. Changing of policies to benefit biofuel production could make biofuels more available and increase the farm income.

,

Biobränslen är flexibla och har ett stort användningsområde. Biobränslen producerade av stärkelsegrödor som spannmål har påståtts att hota livsmedelssäkerhet och orsakar högre koldioxidutsläpp till följd av andra spannmålsproducenters utvidgning av deras företagande. Denna undersökning syftar till att undersöka de ekonomiska förhållanden på vilka det är möjligt att producera vete på träda eller vallmarker. Genom att använda den här typen av mark blir inte jordbruksmarknaderna hotade av ett minskat livsmedels utbud och det kommer inte förekomma någon kompensation bland andra jordbruksföretag. Data över avkastning och markallokering till grödor i Skåne, i Sverige, och priset på grödor används för att undersöka detta genom en tvåstegsmodell. För det första används en Rotterdam-modell för att fånga hur priserna påverkar markaallokeringen till grödor. Uppskattningarna från Rotterdam-modellen används sedan i en aggregerad intäktsfunktion med vallmarker och träda som fasta faktorer. Utifrån detta gjordes några simuleringar genom att ändra priset på vete och ändra mängden tillgängligt jordbruksmark genom att minska de fasta faktorerna. De simuleringar som gjordes gav upphov till en ökning av landfördelningen till vete med 6,2% med kravet att nettointäkten per hektar vete ökade med 20%. Kort sagt finns möjligheter för produktion av spannmål på vallmark. En förändring av policy till biodrivmedelsproduktionens fördel skulle kunna ökatillgängligheten av biodrivmedel samtidigt som den ökar jordbruksinkomsten.

Main title:Make fallow great again
Subtitle:a study of the substitution between wheat production and fallow and temporary grassland
Authors:Wästljung, David
Supervisor:Surry, Yves
Examiner:Hart, Robert
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1120
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM002 Agricultural Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:land allocation, biofuels, Rotterdam-model, indirect land use change
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7242
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7242
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:28 Sep 2017 07:27
Metadata Last Modified:23 Dec 2023 03:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics