Home About Browse Search
Svenska


Jerenius, Oskar, 2010. Kundanalys av tryckpappersförbrukare i Finland. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
611kB

Abstract

The negative trend of newspapers reading gives the owner of several paper manufacturing
companies in the West worries. Producers should be more concern to strengthen their market
positions in order to maintain profitability in the paper mills. Holmen Paper is a medium sized
paper mill company with all of their production in Europe. Sales are mainly made to printing
companies operating in European countries. In order to strengthen their economic strength
Holmen Paper needs to increase the market share in markets where they have the greatest
profit margins. These markets are market near their production lines such as Sweden, Norway,
Denmark and Finland. The Finnish paper market is one of Holmen Papers weakest markets
and therefore the greatest potential to increase.

The purpose of this study is to identify the potential for Holmen Paper to increase its market
position in Finland. The work carried out by means of interviews of persons linked to paper
purchase in a couple of Finnish printing companies. This is to investigate attitudes to change
the paper supplier, what they think about the future of the company they work for and future
of the sector in general.

The literature review will discuss various theories of entering new markets that will be
presented by three different approaches. The network theory is about how companies and
individuals build and create networks that benefit the company and private persons. The
relational theory has been designed primarily to describe how the relationship works in
various transactions. The competition theory explains tricks and ideas that create business
advantage.

This study shows that the Finnish printing industry is strongly linked to the domestic supply of
paper grades from the Finnish paper manufacturers. Foreign companies must therefore work
harder to gain market share and enter in the Finnish networks. Most Finnish printing
companies have a positive view of their market segments. Holmen Paper has good prospects
in the longer term, increasing its presence in Finland if the company is willing to invest more
in personal meetings and competitive contracts.

,

Trenden av att tidningsläsandet i pappersformat sjunker ger flera ägare till papperstillverkande
företag i västvärlden huvudbry. Tillverkarna måste i högre mån än tidigare stärka sina
marknadspositioner för att bibehålla god lönsamhet i pappersbruken. Holmen Paper är en
medelstor papperstillverkare med hela sin tillverkning i Europa, likaså försäljningen sker till
stor del till företag verksamma i europeiska länder. För att stärka sin ekonomiska styrka måste
Holmen Paper öka marknadsandelarna på de marknader där de har störst vinstmarginal på.
Dessa marknader är närmarknaderna såsom Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den finska
pappersmarknaden är den marknad av närmarknaderna som Holmen Paper är svagast på och
som därför har störst potential att öka.

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga potentialen för Holmen Paper att kunna öka
sin marknadsposition i Finland samt att försöka återspegla de finska tryckeriföretagens
framtidstro. Arbetet genomförs med hjälp av intervjuer på personer knutna till pappersköp hos
ett par finska tryckeriföretag. Detta för att undersöka attityder till att byta pappersleverantör
samt vad de anser om framtiden för det företag de jobbar för och branschens framtid i övrigt.

Litteraturstudien kommer att ta upp olika teorier för att ta sig in på nya marknader detta
kommer att presenteras genom tre olika tillvägagångssätt. Den första är nätverksteorin som är
teori om hur företag och personer bygger upp och skapar nätverk som gagnar företaget och
privatpersonen. Den andra delen baseras på relationsteori som har som huvudsyfte att
beskriva hur relationer funkar i olika affärstransaktioner. Relationsteori förklarar även delvis
vilka relationer som passar vissa typer av företagskulturer och affärsklimat. Sist förklaras
konkurrensteorierna som förklarar vilka knep och idéer som skapar fördelar gentemot
konkurrerande företag.

Arbetet visar att den finska tryckeribranschen är starkt knuten till det inhemska utbudet av
papperskvalitéer från de finska papperstillverkarna. Utländska företag får därför arbeta
hårdare för att vinna marknadsandelar och ta sig in i de finska nätverken. De flesta finska
tryckeriföretagen har en positiv syn på deras marknadssegment. Holmen Paper har goda
förutsättningar att på längre sikt öka sin närvaro i Finland om företaget är villig att satsa mera
på personliga möten och konkurrenskraftiga avtal.

Main title:Kundanalys av tryckpappersförbrukare i Finland
Authors:Jerenius, Oskar
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Elowson, Törbjörn
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:47
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Finish printing industry, entering new markets, building net-works and relational theory
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-410
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-410
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2010 08:50
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics