Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Jonas, 2004. Development of a real-time PCR for in vivo diagnosis of feline Borna disease. SLU, Dept. of Molecular Biosciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Molecular Biosciences

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Borna disease virus (BDV) is the causative agent of a neurological disorder in mammals and ostriches called Borna disease. BDV is also of interest as infective agent in humans with psychiatric diseases, such as mood disorders and schizophrenia, as well as in experimental models of these diseases. In Sweden, the progressive and mostly fatal neurological disorder among domestic cats, known as staggering disease or feline Borna disease, is caused by BDV. Except for cats, natural BDV infection has also been described in horses and a free-ranging lynx in Sweden. Major clinical signs of staggering disease are staggering movement, alteration in behaviour, lumbosacral pain and inability to retract the claws. Today staggering disease is clinically suspected by excluding other reasons for clinical signs and the diagnosis is further established by examining the central nervous system histopathologically at autopsy. The diagnosis is finally confirmed by immunohistochemistry. In order to get a better clinical diagnostic tool, a duplex real-time polymerase chain reaction (PCR) assay was developed. This assay has been proven positive with different strains of BDV in infected cell lines and brain tissue samples of experimentally infected cats. Further evaluation of the new assay has to be done, such as testing the sensitivity and finding the best type of sample from the living patient. When the diagnostic method is finally evaluated it will also be essential in the evaluation of new therapies, as well as in epidemiological studies.

,

Bornavirus (Borna disease virus, BDV) orsakar en neurologisk sjukdom, som kallas
bornasjuka, hos flera däggdjur och struts. BDV har också visat sig vara intressant vid vissa
psykiatriska sjukdomar hos människa, såsom depression och schizofreni, eftersom virus och
antikroppar har påvisats hos patienter med sådana sjukdomar. Dessutom är experimentellt
infekterade försöksdjur intressanta som modeller för psykiatrisk sjukdom. I Sverige
förekommer en progressiv och ofta fatal neurologisk sjukdom hos katt, som kallas för
vingelsjuka. Denna orsakas av BDV. Förutom hos katter har naturlig bornavirusinfektion i
Sverige även beskrivits hos hästar och ett lodjur med neurologiska symtom. Framstående
symtom på vingelsjuka är vinglig gång (bakbensataxi), beteendeförändringar, smärta från
länd- och korsrygg samt oförmåga att dra in klorna, framför allt på bakbenen. Idag
misstänks den kliniska diagnosen genom att utesluta övriga orsaker till symtom och
diagnosen kan inte styrkas förrän vid en histopatologisk undersökning av hjärna,
hjärnhinnor och ryggmärg efter obduktion. Diagnos kan slutligen fastställas vid
immunhistokemi. För att få en möjlighet att ställa diagnos hos den levande katten har en
realtids-PCR utvecklats. Denna har visat sig vara positiv vid ett test där olika virusstammar
användes, både från infekterade celler och hjärnvävnad från experimentellt infekterade
katter. Fortfarande behöver flera studier göras innan den kan användas kliniskt.
Känsligheten ska testas och även vilket typ av provmaterial från den levande patienten som
innehåller mycket virus. När diagnostiken är utprovad kommer den även vara ett användbart
verktyg vid utveckling av nya behandlingar och vidare studier av sjukdomens epidemiologi.

Main title:Development of a real-time PCR for in vivo diagnosis of feline Borna disease
Authors:Johansson, Jonas
Supervisor:Berg, Mikael
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:8
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Molecular Biosciences
Keywords:Borna disease virus, BDV, Borna disease, staggering disease, real-time PCR, feline neurological disorder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7171
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7171
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (VH) > Dept. of Molecular Biosciences
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:26 Sep 2017 08:33
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 08:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics