Home About Browse Search
Svenska


Norell, Maria, 2006. Undersökning av global epigenetisk metyleringsstatus hos juvertumörer på hund. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
747kB

Abstract

Mammary tumors are the most frequent type of tumors in bitches in Sweden. Many
studies have been published concerning mammary tumors, but there is still much to
be learned about this disease.

One has, since some time ago, had the knowledge that addition to or removal of
methyl groups to genes can inhibit or activate gene-expression. Methylation and
demethylation is a normal phenomenon in the body and it is essential for the
development and survival of the individual. The risk of developing a tumor disease is
increased if the global methylationstatus is changed; if oncogenes demethylates
(activates) or if tumor suppressor genes methylates (inactivates). In the human
medicine one has seen that there are differences in methylationstatus between
different tumors.

In this study tumor and normal tissue from ten dogs were examined with regard to
methylationstatus. The results showed that there were not clear connections between
the methylationstatus at the normal- or tumor tissue respectively, sometimes the
normal tissue was hypermethylated in comparison to the tumor tissue and sometimes
it was hypomethylated in comparison. The connection that one could see was that the
malignant tumors tended to be hypermethylated in comparison to the benign tumors.

,

Juvertumörer är den vanligaste tumörformen hos tikar. Trots att det har utförts många
studier om juvertumörer finns ännu en hel del kvar att lära om denna tumörtyp.
Man har sedan en längre tid tillbaka haft kunskapen om att adderandet respektive
eliminerandet av metylgrupper till gener kan hämma respektive aktivera dessa geners
uttryck. Metylering och demetylering är en i kroppen helt normalt förekommande
företeelse och den är essentiell för individens utveckling och fortlevnad. Risken för
att utveckla en tumörsjukdom ökar dock om den globala metyleringsstatusen i
kroppen ändras; om onkogener demetyleras (aktiveras) eller om tumörsupressorgener
metyleras (inaktiveras). Inom humanmedicinen har man sett att det finns skillnader i
metyleringsstatus mellan olika tumörer.
I denna studie undersöktes tumör- och normalvävnad från tio olika hundar med
avseende på metyleringsstatus. Resultaten visade att det inte fanns något klart
samband mellan metyleringsstatus hos normal respektive tumörvävnad, ibland var
normalvävnaden hypermetylerad jämfört med tumörvävnaden och ibland var den
hypometylerad i jämförelse. Det samband man däremot kunde urskilja, var att de
maligna juvertumörerna tenderade att vara hypermetylerade i jämförelse med de
benigna

Main title:Undersökning av global epigenetisk metyleringsstatus hos juvertumörer på hund
Authors:Norell, Maria
Supervisor:von Euler, Henrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:16
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:epigenetik, juvertumörer, hund, metyleringsstatus, metylering, acetylering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7172
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7172
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 08:36
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 08:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics