Home About Browse Search
Svenska


Larnefeldt, Linda, 2006. Förekomst av Helicobacter spp. hos hund : samband med hepatit/pankreatit?. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
758kB

Abstract

To date, the genus Helicobacter consist of 26 different species and even more species are yet to be characterized. Helicobacter has been detected in connection with diseases in the liver and pancreas in humans and animals.

Helicobacter spp. are gram negative, curved, S-shaped or spiral shaped bacteria. They are microaerophilic and have flagella that make them motile. Helicobacter, present in the gastric mucosa neutralize the gastric acid through production of urease that hydrolyses urea to ammonia and bicarbonate. Ammonia has toxic effects on the gastric epithelium. The bacteria make way through the gastric mucus layer and adhere to epithelial cells in the gastric mucosal layer. The flagella and the urease are essential for enabling colonization. It is likely that it is strong resistance to bile that enables some species to colonize the liver.

The purpose of this study was to evaluate a possible association between hepatitis/pancreatitis and Helicobacter infection. Furthermore to find out if it is possible to measure antibodies against Helicobacter in dogs and if it is possible to use serology as a diagnostic method in dogs. The aim of the study was also to compare presence of Helicobacter spp. in faeces to serology in healthy dogs.

Tissue samples from healthy dogs and dogs with diagnosed pancreatitis/hepatitis, as well as stool samples from healthy dogs, were analysed by PCR regarding occurrence of Helicobacter DNA. Content of antibodies in serum from 51 healthy dogs was analysed by immunoblot and ELISA.

DNA from Helicobacter could not be detected in any of the tissue samples. DNA from Helicobacter was detected in all stool samples, in most samples Helicobacter canis and in some Helicobacter. sp. flexispira. Immunoblot and ELISA results points to overall very high antibody reactivity against Helicobacter canis and Helicobacter bilis.

Further work is needed to find out whether Helicobacter can cause hepatitis and pancreatitis in dogs and it is also important to improve the method for evaluation of antibodies against Helicobacter spp. in dogs.

,

Idag finns det åtminstone 26 namngivna Helicobacterarter och ännu fler som ännu
inte är namngivna. Helicobacter har påvisats i samband med sjukdomar i lever
och pankreas på både människa och djur.
Helicobacter är gramnegativa, böjda, S-formade eller spiralformade bakterier. De
är mikroaerofila och har flageller som gör dem rörliga. De arter som lever i
magsäcken neutraliserar magsyran genom produktion av ureas som hydrolyserar
urea till ammoniak och bikarbonat. Ammoniak är toxiskt för magslemhinnan.
Bakterierna tar sig genom mukuslagret i magsäcken och adhererar till epitelceller
på slemhinnan. Flagellerna och ureasen är essentiella för att kolonisation ska
kunna ske. För arter som kan påvisas i levern är det troligen kraftig motståndskraft
mot galla som möjliggör kolonisering av levern.
Syftet med detta arbete var att söka svar på om det hos hund finns ett samband
mellan hepatit/pankreatit och Helicobacterinfektion samt om det går att mäta
antikroppar mot Helicobacter hos hund och om det är möjligt att nyttja
antikroppsserologi som diagnostisk metod på hund. Arbetet syftade också till att
ta reda på hur förekomsten av Helicobacter i tarmen ser ut och hur den speglas av
antikroppssvaret.
Vävnadsprov från friska hundar och hundar med diagnosticerad pankreatit/hepatit
och avföringsprov från kliniskt friska hundar analyserades med PCR avseende
innehåll av Helicobacter DNA. Förekomst av antikroppar i serum från 51 friska
hundar analyserades med immunoblot och ELISA.
DNA från Helicobacter kunde inte påvisas i något av vävnadsproverna. DNA från
Helicobacter hittades i samtliga avföringsprover, i de flesta proverna fanns
Helicobacter canis och i några Helicobacter sp. flexispira. Immunoblot och
ELISA resultaten tyder på överlag väldigt hög antikroppsreaktivitet mot
Helicobacter canis och Helicobacter bilis.
Det behövs ytterligare studier för att ta reda på om Helicobacter kan orsaka
hepatit/pankreatit på hund, samma sak gäller frågeställningarna angående
antikroppar på hund.

Main title:Förekomst av Helicobacter spp. hos hund
Subtitle:samband med hepatit/pankreatit?
Authors:Larnefeldt, Linda
Supervisor:Trowald-Wigh, Gunilla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:57
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:helicobacter, hund, pankreatit, hepatit, ELISA, DGGE, PCR, immunoblot, antikroppar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7173
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7173
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 08:40
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 08:40

Repository Staff Only: item control page