Home About Browse Search
Svenska


Spångberg, Camilla, 2006. Bakre skallgropens form hos hund : en studie av occipital hypoplasi hos hund. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
324kB

Abstract

Chiari type I malformation is a condition in humans characterized by a small
posterior cranial fossa, downward herniation of the cerebellar tonsils, foramen
magnum overcrowding and disturbances of cerebrospinal fluid dynamics.
Syringohydromyelia is often seen in patients with Chiari type I malformation.
Syringohydromyelia is characterized by fluid-filled cavities in the spinal cord.
This causes damage to the nervous tissue in the spinal cord. In recent years, a
condition similar to Chiari type I malformation has been recognized in dogs. It has
mostly been seen in Cavalier King Charles spaniels (CKCS). The condition seen
in dogs is usually called occipital bone hypoplasia.

The aim of the study was to examine whether there is a difference in the shape of
the caudal fossa between CKCS, small bred dogs with a similar head shape and
dogs with a normal head shape and if occipital bone hypoplasia is related to a
head shape with a steep back of the head. Other aims of the study were to examine
the crowding of nervous tissue in the foramen magnum in each breed group, the
extent of syringohydromyelia and to what extent the malformation had caused
neurological signs.

Sculls from dogs on autopsy were divided in halves and the position of the
cerebellum compared to the level of the foramen magnum was studied. The
degree of crowding of nervous tissue in the foramen magnum was determined.
Based on this the shape of the caudal fossa was classified as normal, possible
occipital bone hypoplasia or occipital bone hypoplasia. The cervical spinal cord
was extracted and examined for syringohydromyelia. To determine whether the
malformation had caused any neurological signs, the medical records of the
patients with occipital bone hypoplasia or possible occipital bone hypoplasia were
studied. In cases where the medical records not include such information, the
owners of the dogs were contacted and asked if they had noted any neurological
signs in their dog.

This study showed that there is a difference in the shape of the caudal fossa
between dogs with a normal head shape and small bred dogs with a steep back of
the head. This indicates that occipital bone hypoplasia is related to a head shape
where the back of the head is steep and that the malformation is common in these
breeds. The study also showed that occipital bone hypoplasia not inevitably
causes syringohydromyelia. Only one of the dogs with occipital bone hypoplasia
or possible bone hypoplasia had had neurological signs that with certainty were
related to the malformation. This result gives further support to previous studies
that have stated that occipital bone hypoplasia occurs asymptomatic.

,

Chiari-missbildning typ I är en missbildning hos människa som karaktäriseras av
en för liten bakre skallgrop, herniering av cerebellumtonsillerna, överfyllnad av
nervvävnad i foramen magnum och en störning i flödet av cerebrospinalvätskan.
En vanlig följd av Chiari-missbildning är att syringohydromyeli utvecklas. Detta
innebär en vidgning av centralkanalen som trycker på och destruerar
nervvävnaden i ryggmärgen. En missbildning liknande Chiari-missbildning typ I
har på senare tid uppmärksammats hos hund och då framför allt hos hundar av
rasen cavalier King Charles spaniel (CKCS). Hos hund kallas missbildningen
oftast occipital hypoplasi.
Syftet med studien var att undersöka om det finns en skillnad i bakre skallgropens
form mellan CKCS, andra små hundar med ett kupolformat huvud och hundar
med en normal proportionerlig huvudform samt att se om occipital hypoplasi
verkar vara kopplat till ett kupolformat huvud. Studien undersökte också hur
trångt det var i foramen magnum i de olika rasgrupperna, förekomsten av
eventuell syringohydromyeli samt i vilken utsträckning missbildningen gav
symtom.
Skallar kluvna i mittplanet på rutinmässigt obducerade hundar studerades
avseende lillhjärnans placering i förhållande till foramen magnum, graden av
eventuell cerebellumherniering samt hur trångt det var i foramen magnum.
Genom en sammatagen bedömning av dessa faktorer klassades bakre skallgropens
form som normal, på gränsen till occipital hypoplasi eller som occipital hypoplasi.
Halsryggmärgen plockades ut, fixerades i formalin och bedömdes sedan
makroskopiskt avseende eventuell förekomst av syringohydromyeli. För att
undersöka huruvida hundarna med occipital hypoplasi eller en skallform på
gränsen till occipital hypoplasi hade haft neurologiska symtom studerades dessa
hundars journaler. Gick det inte att utläsa ur journalen om hunden hade haft
neurologiska symtom eller ej ringdes djurägarna upp och tillfrågades om hunden
hade haft några neurologiska symtom.
Studien visade att det är en skillnad i skallformen mellan hundar med en normal
proportionerlig huvudform och små hundar med ett kupolformat huvud, inkluderat
CKCS. Resultaten tyder också på att occipital hypoplasi är kopplat till ett
kupolformat huvud och att missbildningen är spridd inom småhundsraser med en
sådan huvudform. Studien visade också att missbildningen inte nödvändigtvis
behöver leda till syringohydromyeli. Bara en hund i studien hade neurologiska
symtom som med säkerhet kan kopplas till missbildningen, vilket stödjer
uppfattningen att occipital hypoplasi kan förekomma utan att ge symtom.

Main title:Bakre skallgropens form hos hund
Subtitle:en studie av occipital hypoplasi hos hund
Authors:Spångberg, Camilla
Supervisor:Hultin-Jäderlund, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:51
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:occipital hypoplasi, syringohydromyeli, neurologi, Chiari-missbildning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7174
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7174
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 08:42
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 08:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics