Home About Browse Search
Svenska


Fröberg, Cecilia, 2006. Karaktärisering av hund TK1 för användning som tumörmarkör. SLU, Dept. of Molecular Biosciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Molecular Biosciences

[img]
Preview
PDF
233kB

Abstract

Thymidine kinase 1 (TK1) is an intracellular enzyme involved in "the salvage pathway" where the uncomplete parts of DNA are transformed into DNA precursors. The expression of TK1 is cell cykle specific, with the highest level during S-phase when DNA-synthesis is most active. One kind of TK1 is present in serum and an increase in TK1 activity in serum is due to either the level of DNA synthesis in the body or the number of cells dying in a state of replication. This can be used and is used as a marker for prognosis and evaluation of treatment in human patients with leukemia and lymphoma. A study has been performed in which the test evaluated for human medicine has been used on serum from dogs with malignant lymphoma. The purpose of the study was to evaluate wether serum levels of TK1 could be used as prognostic tumour marker in dogs as well as humans and the results are promising. The test commersially available today has been evaluated for human medicine and uses radioactivity, which makes it neither practical nor clinically useful in veterinary medicine. For this reason, a method enabling a simple and less expensive test is required. The purpose of this study is to explore the possibility of making specific anti- dog TK1 antibodies to be used in an ELISA. Antibodies have been produced by immunizing rabbits with a synthetic piece of a peptide of dog TK1. Serum from these rabbits was collected and mixed with dog cell extract with TK1 activity. The reduced activity has been used as a measurement of the antibodies capacity to bind dog TK1. This study shows that it is possible to produce antibodies specific to canine TK1 with adequate binding capacity. It has also been shown that these antibodies bind both human and canine TK1. These findings pave the way for further studies of these antibodies in order to develop an ELISA that is both cheap and reliable.

,

Thymidin kinas 1 (TK1) är ett intracellulärt enzym som är involverat i ”the
salvage pathway” där de ofärdiga byggstenarna till DNA omvandlas till DNA
precursorer. TK1 uttrycks cellcykelspecifikt, med det största uttrycket i S-fas när
DNA-syntesen är mest aktiv. En form av TK1 finns i serum och ökad aktivitet av
TK1 i serum avspeglar antingen nivån av DNA-syntes i kroppen eller antalet
celler som dör i stadier av DNA replikation. Detta kan användas och används som
markör för prognos och utvärdering av behandling för bland annat leukemi och
lymfom inom humanmedicin. Det har gjorts studier där testen som utvecklats för
humanmedicin använts på serum från hundar med malignt lymfom för att
utvärdera om serumnivåer av TK1 även kan användas som prognos för
sjukdomsstadie och överlevnad på hund och resultaten ser lovande ut. De test som
finns kommersiellt tillgängliga idag riktar sig till humanmedicin och använder sig
av radioaktivitet, vilket gör att det inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt att
använda dessa kliniskt inom veterinärmedicinen. Det behövs därför en metod som
möjliggör ett billigt och enkelt test. I denna studie utvärderas om specifika antihund
TK1 antikroppar kan framställas och därmed lägga grund för en ELISA.
Antikroppar har framställts genom att kaniner immuniserats med en syntetisk
peptiddel från hund TK1 och serum från dessa kaniner har sen samlats och
blandats med hundcellsextrakt med TK1-aktivitet och sänkningen av aktiviteten
har använts som mått på om antikropparna kunde binda hund TK1. I studien visas
att det går att skapa artspecifika antikroppar som binder hund TK1 bra, samt
antikroppar som binder både hund och humant TK1. Detta öppnar för vidare
studier av antikropparna för att kunna utveckla en ELISA som är både billig och
säker.

Main title:Karaktärisering av hund TK1 för användning som tumörmarkör
Authors:Fröberg, Cecilia
Supervisor:Eriksson, Staffan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:54
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Molecular Biosciences
Keywords:tymidin kinas 1, tumörmarkör
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7175
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7175
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (VH) > Dept. of Molecular Biosciences
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 08:45
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 08:45

Repository Staff Only: item control page