Home About Browse Search
Svenska


Jangdal, Caroline, 2006. Diabetes hos hund : en uppföljning av behandlade hundar ur ett djurägarperspektiv. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Uppsaa. Uppsaa: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
164kB

Abstract

Diabetes Mellitus is one of the most common endocrinologic disorders among
dogs. The disorder has a complex background, and successful treatment requires a
well-functioning co-operation between pet owners and the veterinarian. The
purpose of this study is to investigate the owners' perspective of diabetic
treatments offered, and to estimate expected length of survival post-insulin
therapy. The research findings are based on a survey mailed to 77 pet owners,
whose dogs were diagnosed with diabetes between 1999 and 2003 at the small
animal clinic of the Swedish University of Agricultural Sciences.

The median survival for the dogs that underwent insulin treatment was 31 months,
i.e. 2.6 years. The calculated one-, two- and three-year survival outcome, with
administered insulin, was 73, 60 and 36 per cent, respectively.

In 64 per cent of the cases, the dog owners estimated their involvment as
significant, or very considerable, during the treatment period, and the life quality
of their dog as good, or excellent, in 81 per cent of the cases. More than half of
the pet owners in this study would today choose to initiate insulin treatment of
their dog, should they be faced with the same situation again.

The response of the pet owners in regards to communication and information
demonstrates a desire for enhanced contact with their veterinary clinic during the
extent of the treatment. A way to enhance the routines at the small anmial clinic
would be to introduce a standard follow-up procedure of all diabetic patients in
addition to establishing a team of veterinarians with diabetic specialties, and
appoint a nurse with diabetes expertise to care for those particular patients.
Whenever possible, a specific veterinarian should be assigned to follow the
procedures and care for the duration of the patient's treatment. It would also be
advantageous if the pet owners could be provided with general information, in
print or online, about diabetes and diabetic treatment options.

,

Diabetes mellitus är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund.
Sjukdomen har en komplex bakgrund och en lyckad behandling förutsätter ett väl
fungerande samarbete mellan djurägare och behandlande veterinär. Syftet med
denna studie är att göra en uppföljning av behandlade hundar ur ett
djurägarperspektiv samt att få en uppfattning om förväntad överlevnadstid efter
insatt insulinbehandling. Studien baseras på en enkät som skickats till 77
djurägare vars hundar registrerats med diagnosen diabetes under åren 1999-2003
vid smådjurskliniken, SLU.
För de insulinbehandlade hundarna var medianöverlevnaden 31 månader eller 2,6
år. Den beräknade 1- 2- och 3-årsöverlevnaden efter insatt insulinbehandling var
73%, 60% och 36% respektive.
Djurägarna bedömde sin arbetsinsats under behandlingstiden som stor eller
mycket stor i 64% av fallen och hundens livskvalité som bra eller mycket bra i
81% av fallen. Drygt hälften av djurägarna skulle idag välja att inleda en
insulinbehandling av sin hund om de ställdes inför samma situation med en annan
hund.
Djurägarnas svar på frågor om kommunikation och information visar att det är
önskvärt med en utökad kontakt mellan djurägare och veterinär/klinik under
behandlingstiden. Förslag till förbättrade rutiner vid smådjurskliniken i samband
med diabetesbehandling är att införa en standardiserad uppföljning av alla
patienter samt ha ett team med diabetesveterinärer och en diabetessköterska med
särskilt ansvar för diabetespatienterna. I möjligaste mån bör en enskild veterinär
vara ansvarig för varje patient. Det vore även bra om djurägarna hade tillgång till
ett allmänt informationsunderlag om diabetes och diabetesbehandling som kan
delas ut och också finnas tillgängligt på en webbsida.

Main title:Diabetes hos hund
Subtitle:en uppföljning av behandlade hundar ur ett djurägarperspektiv
Authors:Jangdal, Caroline
Supervisor:Hedhammar, Åke
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:48
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:diabetes, hund, djurägare, insulin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7176
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7176
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 08:47
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 08:47

Repository Staff Only: item control page