Home About Browse Search
Svenska


Veien, Kristi Anne, 2004. Tollarsjuka hos hund : en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
201kB

Abstract

"Tollarsjuka" is a disease with a suspected immunopathological background seen in Nova Scotia duck tolling retrievers. Pyrexia, lameness, stiffness and joint- or musclepain are typical clinical signs.

The purpose of this study is to describe case histories from dogs with a possible evidence of "tollarsjuka". 18 private dogs were included in this report.

Generalised stiffness, lameness and fatigue were the most frequent manifestations of the disease. Radiographical examination of painful joints and joint fluid analysis from two dogs indicated an immune-mediated, non-erosive arthritis in evaluated dogs. Hematological and serological examination of the blood revealed no changes of importance for the development of "tollarsjuka". Serum protein electrophoresis was performed in 12 dogs and documented a mild decrease in the concentration of albumin. This may be due to an early glomerulonephritis often seen in dogs manifesting a systemic, autoimmune disease.

Antibodies specific for Borrelia burgdorferi and Ehrlichia equi (Anaplasma phagocytophilum) were detected in the blood from three evaluated dogs. It is uncertain whether borrelia/ehrlichia is actually causing an immunemediated arthritis in these cases.
Corticosteroid and/or NSAID-treatment performed in 15 dogs resulted in a clinical improvement, but not always in complete recovery.

This study reveals no certain correlation between evaluated findings and "tollarsjuka". However, further investigations are needed in order to characterize the disease.

,

”Tollarsjuka” är en sjukdom som sedan flera år blivit allt vanligare inom rasen Nova Scotia
duck tolling retriever. Sjukdomen tycks vara av autoimmun karaktär, men bakgrunden är
ännu oklar. Hundarna visar en varierande symtombild, men det ger sig ofta uttryck i form av
hälta, stelhet, led- och muskelsmärta samt feber.
Syftet med studien var att sammanställa journaler från hundar med misstänkt ”tollarsjuka”.
Patienterna som ingår i studien är 18 privatägda tollare.
Den dominerande symtombilden bland de undersökta tollarna är problem med trötthet, hälta
och stelhet. Röntgenundersökning av smärtande leder samt undersökning av ledvätska från
två hundar indikerar att det är en immunmedierad, icke erosiv artrit som drabbar hundarna.
Blodprovsundersökningar visar hos ett fåtal hundar lindriga hematologiska förändringar
som tycks ha liten betydelse för utvecklingen av ”tollarsjuka”. Vid elektrofores av
proteinfraktionen i blodet har sex av 12 hundar lindrigt sänkta albuminvärden. Detta skulle
kunna vara tidiga symtom på glomerulinefrit, som kan ses hos hundar med systemiska,
autoimmuna sjukdomar.

Main title:Tollarsjuka hos hund
Subtitle:en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar
Authors:Veien, Kristi Anne
Supervisor:Hansson, Helene
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:25
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:Nova Scotia duck tolling retriever, tollarsjuka, tollare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7179
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7179
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 08:54
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 08:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics