Home About Browse Search
Svenska


Lindahl, Johanna, 2004. Infectious bronchitis virus and infectious bursal disease virus : a study performed at Universidad Nacional of Costa Rica. SLU, Dept. of Microbiology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Microbiology

[img]
Preview
PDF
361kB

Abstract

Infectious Bronchitis and Infectious Bursal Disease, also called Gumboro Disease, are two important poultry diseases, causing serious illness in chickens and major production losses. In Costa Rica, as in many other developing countries, poultry production is an important industry and their products are important parts of every day food supply.

During ten weeks the author was working at the laboratory of virology at Universidad Nacional in Costa Rica. Three viral isolates of Infectious Bronchitis Virus, IBV, were characterized by Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP), one isolate was found to be a Massachusetts strain and the two others a new Costa Rican variant the IBV-CR-53 strain. Sera from 182 wild birds, sampled between 2000 and 2002, were investigated for presence of antibodies to IBV using a blocking ELISA. Two pigeons of the species Zenaida asiatica were positive and two pigeons of the species Columba fasciata were suspected positive. Two commercial ELISA kits were compared and the results were similar.

Seven samples from macerated bursas and cell cultures from suspected cases of Infectious Bursal Disease, IBD, were characterized using a antigen-capture ELISA and were shown to be classical strains of IBD virus. In virus neutralization test using chicken sera sampled at three, ten and 18 days of age it was shown that the neutralizing antibody titers were significantly lower against a wild type strain than against a vaccine strain and that the half-life of antibodies was 2.5 days rendering the chickens with little protection at 18 days of age.
A Costa Rican chicken production plant was visited in order to view typical premises. The pens had open net walls and thus some problems with biosecurity. Blood samples sent to the laboratory for routine antibody control showed that in spite of vaccine strategies, protection against IBV was low at 44 days of age.

,

Infektiös Bronkit och Infektiös Bursit, eller Gumborosjuka, är två mycket betydelsefulla
fjäderfäsjukdomar. De orsakar allvarliga sjukdomsutbrott och ekonomiska förluster. I Costa
Rica är fjäderfäproduktion en viktig industri som inte bara ger arbetstillfällen och uppehälle
utan även mat till befolkningen.
Under tio veckor hade författaren möjlighet att arbeta på virologilaboratoriet vid
Universidad Nacional i Costa Rica för att studera dessa virus närmare. Tre isolat av IBV
karaktäriserades genom RFLP-teknik. En befanns vara en Massachusetts stam och de andra
två en ny Costa Ricansk variant med benämningen IBV-CR53. Dessutom jämfördes två
kommerciella ELISA-kit; en blocking och en indirekt ELISA. De båda kiten befanns vara
jämförbara på flocknivå. Serum från 182 vilda fåglar som provtagits år 2000 och framåt
testades för prevalens av antikroppar mot IBV. Två duvor av arten Zenaida asiatica visade
sig vara positiva och två Columba fasciata misstänkt positiva.
Sju prover från misstänkta Gumborofall undersöktes med en DAS-ELISA och alla var
klassiska stammar. Genom en virusneutralisations test jämfördes serum från kycklingar
provtagna vid tre, tio och 18 dagars ålder för att se hur det maternella antikroppsskyddet
minskade. Den neutraliserande effekten jämfördes mellan en vaccinstam och en virusstam
som isolerats vid ett sjukdomsutbrott och visade sig vara signifikant lägre mot det senare
viruset. Halveringstiden för antikropparna beräknades till 2.5 dagar och titrarna var mycket
låga vid 18 dagars ålder.
En Costa Ricansk fjäderfäanläggning besöktes för att studera typiska förhållanden.
Byggnaderna som hönsen hölls i var nättäckta vilket förklarar en del av problemen som
finns med att upprätthålla adekvat smittskydd. Blodprov som inskickats för antikroppsanalys
visade dessutom att kycklingarna vid 44 dagars ålder hade mycket låga halter antikroppar
mot IBV.

Main title:Infectious bronchitis virus and infectious bursal disease virus
Subtitle:a study performed at Universidad Nacional of Costa Rica
Authors:Lindahl, Johanna
Supervisor:Moreno-lopez, Jorge
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:48
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology
Keywords:Costa Rica, poultry, gumboro, infectious bronchitis virus, IBV, infectious bursal disease virus, IBDV, Universidad Nacional, avian medicine, avian virology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7181
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7181
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:26 Sep 2017 09:00
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 09:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics