Home About Browse Search
Svenska


Friling, Lisa, 2004. Hypertrofisk kardiomyopati hos Maine coon katter. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
627kB

Abstract

Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the most common heart disease in cats. Maine coon is one of the breeds where the disease is overrepresented. Studies have shown that HCM is inherited as an autosomal dominant trait in Maine Coon cats. This finding has led to cardiac screening using ultrasound in the breed. The results of the screening are used in a national breeding program constructed to reduce the spread and incidence of HCM in Maine Coon cats. The disease is characterized by a broad range of phenotypic patterns which leads to difficulties in interpretation of the ultrasonographic findings and classification of cats in the breeding program. This study reports of different phenotypes in Maine Coon cats which were screened at the Department of Medicine and Surgery during the period January until November 2003. A screening protocol designed by M. D. Kittleson was used to evaluate the cats. It includes a physical examination, ultrasound examination and provides guidelines for the diagnosis of HCM. Thus, depending on the findings in a particular cat, it may be classified as normal, equivocal or HCM. In total, seventeen cats were examined. Four of these cats were diagnosed as equivocal regarding HCM, indicating that the changes in the heart are either an early stage of HCM or a normal phenotype. All the four cats in the equivocal group were classified based on the finding of papillary muscle hypertrophy. The thirteen remaining cats where diagnosed as normal. Nine of these thirteen cats had cardiac anatomical changes interpreted as a normal phenotype. Thus, the proportions cats in which some form of cardiac change were noted (most of them non-pathological changes) or were classified as equivocal were high. Obviously, this complicates the diagnosis. To decide on diagnosis in equivocal cats, several cardiac examinations over time are often required. During this time period, the use of this particular cat for breeding is restricted. Heart changes in equivocal cats can be a normal phenotype and accordingly, there is a potential risk of keeping healthy cats from breeding. When animals are excluded from breeding, this limits the genetic material and increases the risk of selection of cats with other genetic disease. Thereby, it is appropriate as a first step towards a healthier breed, that only cats with diagnosis HCM are excluded from breed.

,

Hypertrofisk kardiomyopati är det vanligaste hjärtsjukdomen hos katt och Maine
coon är en av de kattraser hos vilken sjukdomen är överrepresenterad. Studier har
visat ärftlighet för sjukdom hos rasen vilket har lett till att Maine coon katter
världen över screenas genom undersökning med ultraljud. I Sverige används screeningsresultaten i rasklubbens avelsprogram som nyligen konstruerats för
bekämpning av HCM. Sjukdomen karakteriseras av en stor variation fenotyper och
problem har därför uppstått vid tolkning av ultraljudsfynd och därmed
klassificering av katter i avelsprogrammet. Vi sammanställde screeningsresultat
under tidsperioden januari t.o.m. november 2003 för att beskriva de ultraljudfynd
som påträffats. Som bakgrund till undersökningen användes ett formulär utformat
av M. D. Kittleson som innefattar klinisk undersökning och undersökning med
ultraljud samt fastställande av diagnos. Totalt screenades sjutton katter och fyra av
dessa fick oviss diagnos. Det innebär att hjärtförändringarna är ett tidig stadie av
HCM alt. normal fenotyp. Alla fyra katterna fick oviss diagnos p.g.a.
papillarmuskelhypertrofi. Resterande tretton katter fick diagnosen normal. Nio av
de tretton katterna i gruppen normala hade hjärtförändringar som tolkades vara
normal fenotyp. Studien visade att antalet katter med oviss diagnos var
förhållandevis många. Ofta hade katterna någon form av hjärtförändringar (de
flesta dock icke patologiska förändringar) vilket försvårar diagnostiseringen. För
att säkerställa diagnosen hos katt med oviss diagnos krävs flera screeningar under
en längre tidsperiod. Under denna tid har katten restriktioner i avel (enligt
rasklubbens avelsprogram). Då hjärtförändringarna hos katt med oviss diagnos kan
vara en normal fenotyp finns risk att friska katter hålls från avel. När man på detta
sätt väljer att selektera djur och begränsa avelsmaterialet ökar risken för selektion
till annan sjukdom. Det är därför lämpligt, som ett första steg mot en friskare ras,
att endast katter med diagnosen HCM tas ur avel.

Main title:Hypertrofisk kardiomyopati hos Maine coon katter
Authors:Friling, Lisa
Supervisor:Häggström, Jens
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:38
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:katt, hypertrofisk kardiomyopati, avelsprogram, avelsrestriktioner, avel, ultraljud, diagnostisering, ärftlighet, autosomal, dominant, nedärvning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7182
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7182
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 09:28
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 09:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics