Home About Browse Search
Svenska


Cegrell, Emma, 2004. Analys av parathormon och joniserat kalcium i blod hos hund. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
121kB

Abstract

The calcium homeostasis in the body is normally strict regulated to be kept within very narrow limits. This regulation is due to the action of parathyroid hormone (PTH) which is synthesized in the chief cells of the parathyroid glands. In different diseases, the calcium homeostasis is disturbed and this could either be due to a dysfunction of the parathyroid gland itself, or it could have a completely different explanation. To investigate disturbed calciumhomeostasis, ionized calcium and PTH can be analyzed from a blood sample. There are a lot of different assays to measure PTH in humans. Some of these assays can also be used on dogs.

In this project a number of healthy dogs were used, and reference values for PTH for the Department of Clinical Chemistry, SLU, Uppsala, was established. The test method used is a "two-site PTH assay" (Coat- A- Count Intact PTH IRMA, from the DPC, Los Angeles, USA) and PTH has been analyzed both from serum and plasma. For analysis of ionized calcium (Ca2+), a micro-blood analyzer (iSTAT) has been used. This analyzer was borrowed from the distributor (Abbott Scandinavia AB, Solna) and is commonly used for human emergency treatment.

Reference range for PTH in both serum and plasma and reference range for ionized calcium have been successfully obtained. The analysis of PTH requires a special treatment of the samples. The analysis is also quite complicated and expensive. Therefore, the question is if there is any profitability to set up this analysis as a routine-analysis. The analysis of ionized calcium requires some special equipment. This analysis from now on will be a routine-analysis in the Department of Clinical Chemistry.

,

Kalciumbalansen i kroppen är normalt strikt reglerad så att halten av kalcium i
blodet hålls relativt konstant. Regleringen av kalcium sköts framförallt av
parathormon som syntetiseras i paratyreoideas huvudceller. Att
kalciumhomeostasen sätts ur spel är ett inte alltför ovanligt scenario vid olika
sjukdomstillstånd. Detta kan antingen bero på en dysfunktion av själva
paratyreoidea eller ha helt andra orsaker. För att veta vilket som är fallet hos den
enskilda patienten kan man mäta andelen joniserat kalcium och andelen
parathormon (PTH) i blodet. Olika analysmetoder för parathormon finns framtagna
för humant bruk. En del av dessa är applicerbara på hund.
I detta försök har ett antal friska hundar provtagits för att ingå som
referensmaterial vid introduktion av en parathormon-analys vid Instutitionen för
klinisk kemi, SLU, Uppsala. Hundarna har även analyserats med avseende på
joniserat kalcium. En sk. ”two-site PTH assay” har använts (Coat-A-Count Intact
PTH IRMA, från DPC, Los Angeles, USA) och parathormon (PTH) har
analyserats från såväl serum som plasma. Vid analys av joniserat kalcium (Ca2+)
har en blodanalysapparat i mikroformat framtagen för human akutsjukvård använts
(iSTAT). Denna apparat har lånats från distributören (Abbott Scandinavia AB,
Solna) för att användas i projektet.
Referensvärden för parathormon i serum och plasma är framtagna, samt även
referensvärden för joniserat kalcium analyserat med iSTAT. För analys av PTH
krävs en viss hantering av blodproverna. Analysen är dessutom ganska krånglig i
sitt utförande samt än så länge mycket kostsam. Frågan är därför vilken
genomslagskraft en sådan analys kan få och om det är lönsamt att sätta upp en
sådan analys som rutin på ett laboratorium. Analys av joniserat kalcium kräver
specifik apparatur och analysen har tills nu inte funnits tillgänglig vid ovan
nämnda institution. Från vintern 03/04 kommer det dock vara möjligt att analysera
Ca2+ som rutin vid Institutionen för klinisk kemi då nödvändig utrustning för
denna analys har beställts.

Main title:Analys av parathormon och joniserat kalcium i blod hos hund
Authors:Cegrell, Emma
Supervisor:Hoppe, Astrid
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:18
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:parathormon, joniserat kalcium, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7188
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7188
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 09:49
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 09:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics