Home About Browse Search
Svenska


Naffah, Christopher, 2005. Studie på beteendeförändringar hos katt efter behandling av Feline Odontoclastic Resorptive Lesion (FORL). SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
141kB

Abstract

Feline odontoclastic resorptive lesion (FORL) is a tooth disease
affecting both domestic and wild cats. Although FORL was
described as early as the 1920´s, the etiology is still unclear. Several
hypotheses have been presented but different studies have obtained
contradictory results, and today there is no generally accepted
etiology. Teeth affected by FORL are characterized by root
resorption with progressive destruction of the tooth structure and
alveolar bone as a consequence of clast cell activity. The disease is
considered very painful when reaching a certain stage. This might
lead to an altered behaviour of affected cats. Assessing chronic pain
in animals is difficult and a careful interview of the owner,
concerning their animal´s behaviour, is of great importance. The aim
of this study is to see if there are any behavioural changes in cats
after FORL treatment as a result of removal of pain. The results in
this study suggest that cats show reduced pain behavior after
treatment. However the test group in this study is to small for
statistical calculations.

,

Feline odontoclastic resorptive lesion (FORL) är en tandsjukdom som drabbar katter, både tama och vilda. Trots att sjukdomen beskrevs redan på 1920-talet är etiologin oklar. Flera hypoteser har presenterats men olika studier har gett olika resultat, och för närvarande finns ingen allmänt erkänd etiologi. Tänder drabbade av FORL karaktäriseras av rotresorption med progressiv destruktion av tand och alveolarben som en konsekvens av klastcellsaktivitet. Sjukdomen anses, när den nått ett visst stadium, vara mycket smärtsam. Detta kan föra med sig ett ändrat beteende hos katter som drabbas av FORL. Att bedöma kronisk smärta hos djur är svårt och en noggrann intervju av djurägaren, angående djurets beteende, är av stor vikt. Denna studie har undersökt om det föreligger skillnader i beteende hos katter med diagnosticerad FORL före och efter behandling tack vare hävande av smärta. Resultaten pekar mot att katterna uppvisar ett minskat smärtbeteende efter behandling men materialet är för litet för någon statistisk bearbetning.

Main title:Studie på beteendeförändringar hos katt efter behandling av Feline Odontoclastic Resorptive Lesion (FORL)
Authors:Naffah, Christopher
Supervisor:Pettersson, Ann
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:39
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:Feline odontoclasic resorptive lesion, FORL, smärtbeteende, beteendeförändring, smärta, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7190
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7190
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 09:58
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 09:58

Repository Staff Only: item control page