Home About Browse Search
Svenska


Westberg, Sara, 2005. Ipsilateralt vaskulariserat ulna autograft vid behandling av osteosarkom i distala radius hos hund : en fallstudie. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Limb-sparing surgery aims to provide a functional pain free leg for the patient after removal of a local tumour in the leg. Reasons to perform limb-sparing instead of amputation can be arthrosis or hipdysplasia or other problems with the locomotor apparatus that makes the patient unsuitable for amputataion. Owner reluctance to amputate is another reason for limb-sparing.

This master's thesis is a case study of a dog with an osteosarcoma in its distal radius. The dog was treated by a limb-sparing method that uses the ipsilateral ulna as a vascularized roll-over autograft. The operation was performed at the Small animal clinic at Sveriges Lantbruks Universitet (SLU). There were only three reported cases of this surgical method before, all in the US. The dog was treated with carboplatin postoperatively as adjuvant treatment. The thesis also includes the preoperative staging and assessment as well as a thorough follow up with scintigraphy and radiography for more than one year postoperatively. The dog retained excellent function of the operated limb and had a good quality of life until it was euthanised 408 days after the limb-spare surgery due to disease unrelated to the osteosarcoma and the limb-spare procedure.

,

Limbsparing är ett samlingsnamn för de kirurgiska metoder som kan användas som
alternativ till amputation av ett ben som skadats eller angripits av en tumör. Målet
är att bevara benet med relativt god funktionalitet efter att tumören avlägsnats.
Orsaker till att en hund inte anses vara en lämplig kandidat för amputation kan
vara artroser, höftledsproblem eller liknande som gör att hunden behöver fyra ben
för att kunna röra sig på ett tillfredställande sätt. Ägarens önskan att undvika
amputation kan vara en annan anledning till att utföra limbsparing.
Detta arbete är en fallstudie av en hund med ett osteosarkom i distala radius som
genomgått en limbsparingoperation. Operationen bygger på att ipsilaterala ulna
används som ett autograft med bibehållen vaskularisering. Operationen utfördes
vid Institutionen för smådjurskirurgi vid Sveriges Lantbruks Universitet (SLU).
Vid tidpunkten för operationen fanns endast tre fall beskrivna som var opererade
enligt den här nya metoden, alla i USA. Postoperativt fick hunden
adjuvantbehandling med Carboplatin. Fallstudien inkluderar även de preoperativa
undersökningar som gjordes samt en noggrann uppföljning av fallet med hjälp av
både scintigrafi och röntgen under mer än ett år postoperativt. Hunden hade efter
avläkning mycket god funktion i det opererade benet. Hundens livskvalitet var god
fram till att den 408 dagar efter operationen avlivades till följd av sjukdom som ej
var relaterad till osteosarkomet eller limbsparing kirurgin.

Main title:Ipsilateralt vaskulariserat ulna autograft vid behandling av osteosarkom i distala radius hos hund
Subtitle:en fallstudie
Authors:Westberg, Sara
Supervisor:von Euler, Henrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2005:59
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:onkologi, osteosarkom, hund, ulna, radius, graft, autograft
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7191
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7191
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 10:07
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 10:07

Repository Staff Only: item control page