Home About Browse Search
Svenska


Semrén, Anna, 2004. Parasitologisk undersökning av parasiter hos tjäder, (Tetrao urogallus). SLU, Dept. of Microbiology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Microbiology

[img]
Preview
PDF
454kB

Abstract

In the report parasites in the gastrointestinal tract and easily visible external symptoms of disease in capercaillie, (Tetrao urogallus), was taken into account. The study was based on results from the examination of 62 fresh faecal samples, collected in spring 2003, and postmortem examination of 22 frozen birds that were collected between 1999 and 2003. All of the samples principally were from the north of Sweden.

In total, 4 species of parasites, but no significant symptoms of disease were found. In the faeces low levels eggs of the roundworms Capillaria spp. (125 epg) and Ascaridia spp. (50 epg), as well as Eimeria spp. oocysts (117 opg) were recorded. At the postmortem examination one bird with a macroscopical enlarged heart was found, whereas the injuries of the remaining capercaillies could arise from trauma of different kind. In the examination of the stomach and intestines, 42 % were infected and both Capillaria spp. and Ascaridia spp. were found. In half of the infected birds, tapeworm, Raillietina/Hymenolepis spp. was also found.

Whether these findings are typical of Swedish capercaillie is difficult to know, as similar results from previous studies are not avaliable. However, based on the results in this study, the occurrence of both disease and parasites in the capercaillie seem to be low.

,

I rapporten redovisas förekomst av mag- och tarmparasiter samt makroskopiskt synliga yttre sjukdomssymptom hos tjäder, (Tetrao urogallus). Resultaten är baserade på undersökning av 62 färska träckprover, insamlade våren 2003, samt obduktion av 22 frysta fåglar som insamlades mellan åren 1999 - 2003. Samtliga prover kom huvudsakligen från norra Sverige.
Sammanlagt registrerades 4 arter av parasiter, men inga tecken på allvarligare sjukdomar. I träcken noterades låga nivåer av ägg från rundmaskarna Capillaria spp. (i medeltal 125 epg) och Ascaridia spp. (50 epg), samt Eimeria oocystor (117 opg). Vid obduktion påträffades en fågel med ett makroskopiskt förstorat hjärta, medan skadorna på de resterande tjädrarna kunde härledas till trauma av olika form. I mag- och tarmundersökningen befanns 42 % vara infekterade och både Capillaria spp. och Ascaridia spp. hittades. I hälften av de infekterade fåglarna hittades även bandmask, Raillientina/Hymenolepis spp.
Huruvida dessa fynd är representativa för svenska tjädrar är svårt att veta, då det inte finns tillgång till motsvarande resultat från tidigare studier. I denna undersökning förefaller det dock som om såväl sjukdoms- samt parasitförekomsten hos tjäder är låg.

Main title:Parasitologisk undersökning av parasiter hos tjäder, (Tetrao urogallus)
Authors:Semrén, Anna
Supervisor:Höglund, Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2004:16
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology
Keywords:tetrao urogallus, norra Sverige, Mc-Mastermetoden, populationstäthet, födoval, fallviltsobduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7193
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7193
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of animals
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 10:15
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 10:15

Repository Staff Only: item control page