Home About Browse Search
Svenska


Ahlqvist, Jenny, 2008. Possibilities to breed for internal parasite resistance in Swedish beef breeds. SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
188kB

Abstract

The aim of this review is to investigate the possibilities to breed for parasite resistance in the Swedish purebred beef population, with starting point in the organic production. The present population structure, breeding objectives and genetic evaluation will be discussed as well as four common internal parasites found among cattle in Sweden, registration of resistance by using faecal worm egg counts (FEC), the genetic background of FEC, and last the possibilities of using quantitative trait loci (QTL) and marker-assisted selection (MAS).

Due to strict regulations in organic production concerning the use of anthelminthics it is necessary to find alternative methods to control parasites, and breeding for increased parasite resistance may be one way to go. There are breeding programmes in operation today among some sheep breeds in Australia and New Zealand where FEC is used as a selection criterion. Studies on Aberdeen Angus indicate that breeding programmes for resistance could probably be implemented successfully among cattle from temperate regions as heritability estimates for FEC range from low to moderate. But there are still a number of issues that needs to be addressed. One major issue is the lack of available information. The Swedish dairy association runs the Swedish beef recording scheme, Kött Avel Produktion (KAP), where information is collected about the Swedish beef populations. At present FEC is not registered in KAP.

,

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka möjligheterna att avla för parasitresistens i
den svenska nötköttspopulationen, med utgångspunkt från den ekologiska produktionen. I
studien tas dagens populationsstruktur upp, samt avelsmål, dagens avelsvärdering, fyra
vanligt förekommande invärtes parasiter hos nötboskap i Sverige, hur resistens registreras
med hjälp av faecal worm egg counts (FEC), den genetiska bakgrunden till FEC och sist
möjligheter att använda quantitative trait loci (QTL) och marker-assisted selection (MAS) i
avelsarbetet.
På grund av de strikta reglerna i den ekologiska produktionen rörande användning av
avmaskningsmedel, måste man finna andra alternativ för att kontrollera parasiter. Att avla för
en ökad parasitresistens skulle kunna vara en väg att gå. I dagsläget finns det avelsprogram
för vissa fårraser i Australien och Nya Zeeland som inkluderar resistens och där selektionen
baseras på FEC. Skattningar av arvbarheten för FEC hos köttdjur är låga till medelhöga och
studier på Aberdeen Angus visar att det skulle kunna vara möjligt att införa parasitresistens i
avelsprogram för nötboskap från tempererade regioner. Innan detta är möjligt är det dock flera
problem och frågeställningar som måste undersökas. I den svenska köttboskapskontrollen,
Kött Avel Produktion (KAP) som drivs av Svensk Mjölk, sker ingen registrering av
parasitresistens eller FEC och det är därför i dagens läge inte möjligt att avelsvärdera för
denna egenskap.

Main title:Possibilities to breed for internal parasite resistance in Swedish beef breeds
Authors:Ahlqvist, Jenny
Supervisor:Näsholm, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:animal breeding, cattle, parasite resistance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7213
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7213
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7031 ??
Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:27 Sep 2017 07:56
Metadata Last Modified:27 Sep 2017 07:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics