Home About Browse Search
Svenska


Danielsson, Tina, 2007. Välfärd i ekologisk och konventionell grishållning. SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
805kB

Abstract

Organic animal husbandry has received a lot of criticism lately. The aim of this literature review was to examine if the rules and principles of organic pig farming give better or worse welfare in comparison to the conventional systems in Sweden. Health, physiology and behaviour have been used as indicators of welfare in this study. This is due to the importance of using more than one indicator in welfare assessments. Studies have shown that organic pigs have more remarks on joints when slaughtered, but these remarks can be reduced by vaccination against erysipelas. Respiratory diseases were significantly more common indoors. Different studies showed different results of which system that caused more liver damage. Mange was more common outdoors than indoors but can be treated when symptoms occur. The physiological parameters showed that pigs who lived outdoors were more stressed but also more stress resistant. Behavioural studies showed that pigs in enriched pens were calmer and showed more exploratory behaviour, thus one can assume that outdoor living pigs mostly are affected by natural positive stress. Stress caused by fluctuations in temperature can be taken care of by correctly designed huts and by giving the pigs access to mud bathing. Pigs outdoors have been proved to perform a greater repertoire of behaviour and less abnormal behavior than pigs indoors. It was difficult to see any difference in welfare between organic and conventional pigs outdoors but it seems reasonable that the most correct in an animal welfare ethical view is to keep pigs outdoors.

,

Mycket kritik har riktats mot ekologisk djurhållning den senaste tiden. I denna litteraturstudie
har det undersökts ifall regler och principer inom svensk ekologisk svinhållning ger sämre
eller bättre välfärd än i konventionell svinhållning. Hälsa, fysiologi och beteende har här
använts som indikatorer på välfärd då det är av stor vikt att använda ett brett spann av mått vid
välfärdsmätningar. Studier har visat att de ekologiska grisarna har fler slaktanmärkningar på
leder än de konventionella men att dessa anmärkningar kan minskas till samma nivå om man
vaccinerar mot rödsjuka. Lungsjukdomar fanns i betydligt högre utsträckning inomhus. Vad
gällde leverskador gav olika studier olika resultat. Skabb var vanligare utomhus men kan
åtgärdas vid symptom. De fysiologiska parametrarna visade att ekologiska djur var mer
stressade men samtidigt mer stresståliga. Beteendestudier visade att djur i berikad miljö var
lugnare och mer utforskande. Ur detta kan troligen slutsatsen dras att utegrisarna mest
påverkas av naturlig - positiv- stress. Stress orsakad av temperaturväxlingar kan åtgärdas med
välutformade hyddor och tillgång till gyttjebad. Utegrisar har visats ha möjlighet att utföra en
mycket större repertoar av beteenden och de uppvisar även färre onormala beteenden. Det var
svårt att se någon skillnad mellan ekologiska och konventionella utegrisar. Det mest
välfärdsriktiga verkar därmed vara att hålla svin ute, ekologiskt eller inte.

Main title:Välfärd i ekologisk och konventionell grishållning
Authors:Danielsson, Tina
Supervisor:Andersson, Kjell
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:ekologisk, svinhållning, välfärd, hälsa, fysiologi, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7226
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7226
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7031 ??
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2017 06:20
Metadata Last Modified:28 Sep 2017 06:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics