Home About Browse Search
Svenska


Häggström, Maria, 2006. Beskrivning och analys av superovuleringsresultat och andra fertilitetsregistreringar vid Nötcenter Viken. SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
258kB

Abstract

Recording and analyses of superovulation results and fertility records at the nucleus herd Viken

The development of different reproductive technologies aim at increasing the number of progeny per individual parent, and in that improving the possibility of genetic progress. One technique, embryo transfer, have facilitated genetic dissemination and shortened the generation interval also in females.

Nötcenter Viken is a company that run embryo collection and embryo transfer in the breeds Swedish Red and Swedish Holstein. It is located outside Falköping. Information is continuously gathered about cows tested at the nucleus herd. It is of interest to know how this information should be used to best improve selection of the cows. The aim of this study was to map out which information, mainly related to fertility, that is gathered, how available it is and how it can bee used in research. This study concentrate mainly on information about flushing results - the number of embryos collected from the donor cows and phenotypic connection with other fertility traits.

The study included 761 embryo flushings in 423 animals, (equally divided between Swedish Red and Swedish Holstein), 418 of these animals also had fertility information. The information was gathered during the period January 2004 to October 2006. Information from the year 2003 was not included in the statistical analyses, as those recordings were regarded misleading.

The average total number collected embryos and number of transferable embryos per year, showed an improvement during the period 2003-2006. The high standard deviations indicated a large variation in these traits and high repeatabilities suggest that genetic selection may be possible. One explanation to the low results in 2003 is likely a start-up period at Nötcenter Viken, when management routines were not yet were established. Exchange of staff and more effective working routines have resulted in an improvement in flushing results. The 761 embryo flushings resulted in an average of 6.11 collected and 3.55 transferable embryos per collection. The results from only 2006 were 7.13 collected and 4.3 transferable embryos, which show on an increase in the number of embryos.

This study did not show any significant effects of flushing result on other fertility traits, when the number of transferable embryos was used as explaining variable in the models for fertility traits. This material neither showed strong or significant correlations or residual correlations between these traits. One explanation may be that the material was too small to show if flushing result and fertility traits affect each other.

,

Målet med utvecklingen av olika reproduktionstekniker är att öka antalet avkommor från
utvalda individer i en generation och därmed möjligheten till ökat genetiskt framsteg. En
teknik som har utvecklats och som idag används i allt större omfattning är embryoöverföring,
vilken underlättar spridningen av genetiskt material och kan förkorta generationsintervallet
även på den honliga sidan.
Nötcenter Viken är en verksamhet som bedriver embryospolning och embryoöverföring på
raserna SRB och SLB, utanför Falköping. Vid avelsbesättningen samlas kontinuerligt en
mängd data in om de testade korna. Det är av intresse att veta hur datat bäst skall användas för
att komma vidare i avelsarbetet. Syftet med detta examensarbete var att kartlägga vilka
uppgifter, främst relaterade till fruktsamhet, som finns insamlade, samt hur tillgängligt datat
är och hur det kan användas i forskningssyfte. Denna studie är främst inriktad på information
kring embryospolningsresultat, det vill säga antalet embryon som samlas upp från givardjur
efter hormonbehandling och superovulering, och fenotypiska samband med andra
fruktsamhetsegenskaper.
Studien bygger på data över 761 embryospolningar av 423 djur, (jämnt fördelat över SRB och
SLB) och 418 av dessa spolade djur har även fertilitetsregistreringar i datat. Uppgifterna är
insamlade under perioden januari 2004 till oktober 2006. Registreringar som gjordes under
uppstartningsåret 2003 är inte med i de statistiska analyserna, då dessa har bedömts som
alltför missvisande.
Medelvärdet av totalt antal embryon respektive antal överförbara embryon per år visar på en
klar förbättring i embryospolningsresultat från år 2004 till 2006. De höga
standardavvikelserna indikerar att det finns en stor variation i dessa egenskaper och eftersom
reproducerbarheten är hög kan det finnas möjlighet till selektion. En förklaring till det låga
antalet embryon i början kan vara en inkörningsperiod på Viken då rutiner och arbetsmetoder
ännu inte var fastställda. Byte av personal samt bättre arbetsrutiner har bidragit till att
embryospolningsresultaten ökade med tiden. Undersökningens 761 embryospolningar
resulterade i genomsnitt i 6,11 uppsamlade respektive 3,55 överförbara embryon per
spolningstillfälle. Resultatet för enbart år 2006 var 7,13 uppsamlade respektive 4,63
överförbara embryon, vilket visar på en klar ökning av antal embryon.
Denna undersökning visar inte på någon signifikant effekt av embryospolningsresultat på
övriga fertilitetsegenskaper, då antalet överförbara embryon användes som förklarande
variabel i modeller för fertilitetsegenskaper. Detta material visar inte heller på några starka
eller signifikanta korrelationer eller residualkorrelationer mellan dessa egenskaper. En
förklaring kan vara att materialet är för litet för att påvisa att embryospolningsresultat och
fertilitetsegenskaper påverkar varandra.

Main title:Beskrivning och analys av superovuleringsresultat och andra fertilitetsregistreringar vid Nötcenter Viken
Authors:Häggström, Maria
Supervisor:Eriksson, Susanne
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:289
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:mjölkkor, superovulation, MOET, fertilitet, kärnbesättning, reproducerbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7241
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7241
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7031 ??
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2017 07:25
Metadata Last Modified:28 Sep 2017 07:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics